EMC: nowy tomograf w szpitalu w Ząbkowicach

0
494

Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich ma nowy tomograf komputerowy.  Urządzenie wyposażone w 16 rzędów detektorów pozwalających zobrazować do 32 warstw, kosztował 1,3 mln zł, a jego zakup został w całości sfinansowany ze środków własnych EMC Instytutu Medycznego SA.

Oficjalne przecięcie wstęgi na nowym urządzeniu odbyło się w środę, 4 lipca 2018 roku. Kilka dni wcześniej tomograf był w szpitalu testowany, a technicy, którzy będą na nim pracować, przeszli specjalne szkolenie.

Nowy sprzęt zapewnia znakomitą jakość obrazowania w badaniach angiograficznych, onkologicznych i neurologicznych. Jest też bardzo bezpieczny – dzięki zastosowaniu szeregu unikalnych rozwiązań badania są przeprowadzane przy użyciu możliwie najmniejszej dawki promieniowania jonizującego, co ma wielkie znaczenie zwłaszcza w badaniach onkologicznych i dzieci.

Obsługa nowego tomografu jest intuicyjna, dzięki temu poprawia się komfort codziennej pracy personelu medycznego.  Jest to możliwe również dzięki zintegrowanym aplikacjom które automatyczne ustawiają właściwy zakres dla wybranego typu badania, a tym samym skracają czas potrzebny do przygotowania i przeprowadzenia badania. Sprzęt może być obsługiwany nawet zdalnie poprzez tablet. 

Szpital św. Antoniego od 2005 roku  należy do  EMC Instytutu Medycznego SA. Szpital realizuje świadczenia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i opłacane bezpośrednio przez pacjentów. Szpital prowadzi sześć oddziałów: SOR, chirurgii ogólnej,  chorób wewnętrznych, chorób dziecięcych,  neonatologii,  ginekologii i położnictwa. W przyszpitalnej przychodni działa 21 poradni specjalistycznych. 

Grupa EMC zarządza 10 szpitalami i 26 przychodniami. Wszystkie szpitale z Grupy zostały ujęte w sieci szpitali, czyli w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), który obowiązuje od 1 października 2017 roku.