Air Liquide: połączenie spółek zależnych

0
319


Spółka Air Liquide Sante sp. z o.o. planuje połączyć się ze spółką St. Vincent Medical Center sp. z o.o. Jedynym wspólnikiem spółki przejmującej i spółki przejmowanej jest Air Liquide Polska sp. z o.o.

Połączenie spółek realizowane jest w celu optymalizacji i uproszczenia struktury organizacyjnej i właścicielskiej, a także w celu ułatwienia realizacji wspólnych przedsięwzięć i zapewnienia dalszego rozwoju.

Podstawowy zakres działalności Air Liquide Sante sp. z o.o. to terapia pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym oraz tlenoterapia domowa a St. Vincent Medical Center sp. z o.o. jest świadczeniodawcą w zakresie domowej wentylacji mechanicznej, domowej opieki hospicyjnej i opieki pielęgniarskiej na terenie województwa mazowieckiego.

Air Liquide jest jednym z kluczowych świadczeniodawców na rynku długoterminowej domowej opieki zdrowotnej w Polsce. Air Liquide Healthcare zapewnia opiekę pacjentom cierpiącym na choroby przewlekłe w zakresie  leczenia wymagającego wentylacji mechanicznej w warunkach domowych, tlenoterapii dla pacjentów leczonych tlenem w warunkach domowych przy pomocy koncentratora tlenu oraz obturacyjnego bezdechu sennego przy użyciu aparatów CPAP.

Air Liquide Healthcare oferuje swoim klientom szeroki wachlarz produktów i usług, zarówno w zakresie opieki szpitalnej (gazy medyczne i kriobiologia), jak i opieki medycznej w domu pacjenta.