Akredytacja CMJ dla Centrum Medycznego Karpacz

0
438


Centrum Medyczne Karpacz po raz kolejny uzyskało akredytację Ministra Zdrowia, która potwierdza spełnienie przez placówkę standardów jakości obowiązujących w lecznictwie szpitalnym.

W wyniku przeprowadzonej wizyty oraz oceny punktowej dokonanej przez Radę Akredytacyjną Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) w Ochronie Zdrowia – Centrum uzyskało wynik 86 procent spełnienia wszystkich standardów akredytacyjnych.

Akredytacja została przyznana na trzy lata.

Centrum Medyczne Karpacz (dawniej Centrum Pulmonologii i Alergologii) jest jedynym ośrodkiem na Dolnym Śląsku leczącym mukowiscydozę u dzieci i dorosłych. W ciągu ostatnich kilku lat dynamicznie rozwija także inne specjalizacje, takie jak rehabilitacja pulmonologiczna, kardiologiczna i ogólnoustrojowa, okulistyka. Posiada także nowoczesną pracownię diagnostyki endoskopowej.

Centrum prowadzi w Karpaczu osiem oddziałów szpitalnych, przychodnię POZ, poradnie specjalistyczne, zakład rehabilitacji, pracownie diagnostyczne i laboratoryjne. Od 2012 roku Centrum prowadzi Dom Seniora. Centrum świadczy zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

W ośrodku prowadzone są staże kierunkowe przeznaczone dla lekarzy specjalizujących się w alergologii i chorobach płuc. Centrum organizuje też sympozja naukowe dotyczące aktualnych kierunków pulmonologii.