Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Aktualności

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych działa od 15 lat

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych obchodzi w 2017 roku 15-lecie działalności. Organizacja skupia 103 podmioty lecznicze, zarządzające 180 szpitalami. 1 grudnia 2017 roku OSSP zorganizowało z okazji jubileuszu debatę, której tematem była sytuacja prywatnych szpitali w systemie ochrony zdrowia.

Więcej »

Anna Rulkiewicz członkiem Prezydium Pracodawców RP

Podczas posiedzenia Rady Pracodawców RP, które odbyło się 8 listopada 2017 roku,  powołano nowych członków Prezydium organizacji. Do tego grona dołączyła Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Więcej »

Tomasz Wachnicki: ważne są standardy opieki długoterminowej

Moje zaangażowanie w prace związku postrzegam jako szansę na zwrócenie uwagi na wielkie znaczenie, jakim jest dobrze zorganizowana długoterminowa opieka nad pacjentami, w szczególności domowa – mówi Tomasz Wachnicki, nowy członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, członek zarządu Air Liquid Polska. 

Więcej »

Pracodawcy Medycyny Prywatnej: trzeba podkreślać rolę prywatnego sektora

Pracodawcy Medycyny Prywatnej, którzy spotkali się 29 czerwca 2017 roku na zgromadzeniu ogólnym, podkreślali, że chcą walczyć z marginalizowaniem roli prywatnych podmiotów w systemie ochrony zdrowia. Celem działania organizacji jest także analiza legislacji i przeciwdziałanie negatywnym dla prywatnego sektora konsekwencjom wprowadzanych obecnie zmian.

Więcej »

Pracodawcy Medycyny Prywatnej: zarząd w nowym składzie

Pracodawcy Medycyny Prywatnej na walnym zgromadzeniu, które odbyło się 29 czerwca 2017 roku, wybrali zarząd organizacji na kolejną kadencję. Prezesem zarządu została ponownie Anna Rulkiewicz, prezes Lux Med.

Więcej »

Anna Rulkiewicz Wiceprezydentem Pracodawców RP

Anna Rulkiewicz, prezes Lux Med i prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej została Członkiem Rady Pracodawców RP na lata 2016 – 2021. Nominacja została ogłoszona podczas Zgromadzenia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się 30 czerwca 2016. Funkcja Członka Rady oznacza jednocześnie objęcie stanowiska Wiceprezydenta Pracodawców RP.

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej odpowiada na zarzuty na temat outsourcingu

Forum Medycyny Laboratoryjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej nie zgadza się z opiniami zawartymi w publikacjach prasowych, dotyczących outsourcingu usług diagnostycznych w szpitalach. Przedstawiciele Forum wykazali, że krytyka tego rozwiązania jest bezpodstawna.

Więcej »

EMC Instytut Medyczny członkiem Pracodawców Medycyny Prywatnej

EMC Instytut Medyczny S.A. został członkiem organizacji Pracodawcy Medycyny Prywatnej. EMC prowadzi szpitale i przychodne w sześciu województwach. Placówki należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców.

Więcej »

Przedstawiciele PMP w gronie najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia

Anna Rulkiewicz, Andrzej Mądrala, Robert Mołdach i Adam Rozwadowski, przedstawiciele organizacji Pracodawcy Medycyny Prywatnej, znaleźni się w gronie stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w roku 2015.

Więcej »

Pracodawcy Medycyny Prywatnej powołali forum telemedycyny

W ramach organizacji Pracodawcy Medycyny Prywatnej powołane zostało forum telemedycyny. Celem forum jest budowanie świadomości rynku na temat korzyści wynikających z telemedycyny, monitorowanie i opiniowanie telemedycznych regulacji prawnych w całym przebiegu procesu legislacyjnego, reprezentowanie środowiska pracodawców wobec instytucji zewnętrznych, jak również bieżąca komunikacja i współpraca pomiędzy podmiotami tworzącymi forum.

Więcej »

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »