Alert konsultacyjny

0
314


Pracodawcy RP otrzymali do konsultacji społecznych projekty rozporządzeń ministra zdrowia dotyczące oczekiwania na wybranie świadczenia oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych oraz trzy zarządzenia prezesa NFZ dotyczące zawierania umów na świadczenia zdrowotne.

Pierwszy projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczy sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej

Lind do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl

Termin na zgłoszenie uwag: do 31 sierpnia 2015 roku.


Drugi z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl

Termin na zgłoszenie uwag: do 17 sierpnia 2015 roku


Pierwszy z projektów zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczy określenia warunków zawierania i realizacji umów na  lecznictwo uzdrowiskowe.

Link do projektu: http://www.nfz.gov.pl

Termin na zgłoszenie uwag: do 17 sierpnia 2015 roku.


Drugi z projektów dotyczy zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


Link do projektu: http://www.nfz.gov.pl/

Termin na zgłoszenie uwag: do 17 sierpnia 2015 roku.


Drugi z projektów dotyczy zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie stomatologii.

Link do projektu: http://www.nfz.gov.pl/

Termin na zgłoszenie uwag: do 17 sierpnia 2015 roku.

Ewentualne uwagi można przekazywać na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl