Alert konsultacyjny

0
560


W ostatnim okresie Pracodawcy RP otrzymali do konsultacji społecznych projekty rozporządzeń ministra zdrowia dotyczące między innymi produktów biobójczych, wynagrodzenia lekarzy oraz priorytetowych specjalności lekarskich.

Projekty skierowane do konsultacji:

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (termin konsultacji upływa 12 listopada 2015)

Link do projektu.

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych (termin konsultacji mija 9 listopada 2015)

Projektowane rozporządzenie określa sposób i tryb dokonywania wpisów i zmian wpisów w Wykazie Produktów Biobójczych, pozwala na zachowanie kompletności i transparentności w odniesieniu do bazy danych o produktach biobójczych, które w sposób legalny są udostępniane i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Link do projektu.


Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu (termin konsultacji mija 10 listopada 2015)

Projekt przewiduje dostosowanie wysokości i sposobu pobierania opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu do nowych procedur, które zostały określone w rozporządzeniu nr 528/2012 i doprecyzowane w ustawie.

Link do projektu.

 

Projekt rozporządzenia  ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (termin konsultacji mija 2 listopada 2015)

Projekt dodaje do listy dziedzin priorytetowych chirurgię ogólną i kardiologię dziecięcą oraz usuwa neonatologię. Uznanie danej dziedziny medycznej za priorytetową wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia osób będących w trakcie specjalizacji.

Link do projektu.


Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (termin konsultacji mija 2 listopada 2015)

Projekt dodaje do listy dziedzin priorytetowych chirurgię ogólną i kardiologię dziecięcą oraz usuwa neonatologię.

Link do projektu.

 

Ponadto prezes Narodowego Funduszu Zdrowia skierował do konsultacji społecznych:

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne (termin konsultacji mija 5 listopada 2015)

Link do projektu

 

Projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. (termin konsultacji mija 9 listopada 2015)

Link do projektu

Obydwa projekty zarządzeń wdrażają zmieniany projekt rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń medycznych w zakresie doprecyzowanie wzrostu wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

 

Uwagi można przesyłać na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl