Alert konsultacyjny

0
418


Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekty dwóch ustaw – o produktach kosmetycznych oraz o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta.

Projekt ustawy o produktach kosmetycznych zakłada między innymi stworzenie rejestru zakładów produkujących kosmetyki oraz systemu informowania o działaniach niepożądanych tych produków.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 2 marca 2017 roku.


Projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta wprowadza system autoryzacji podmiotów leczniczych, system monitorowania działań niepożądanych, a także przepisy zobowiązujące szpitale do prowadzenia wewnętrznych systemów monitorowania jakości i bezpieczeństwa, monitorowania klinicznych wskaźników bezpieczeństwa oraz prowadzenia rejestrów medycznych.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 19 lutego 2017 roku.


Uwagi można przesyłać na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl