Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Alert konsultacyjny

2017-03-12

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych sześć projektów rozporządzeń, które dotyczą wpisu do rejestru podmiotów, uzyskiwania tytułu specjalisty, dyspozytorów medycznych oraz świadczeń gwarantowanych.

Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

W projekcie rozszerzono informacje o liczbie łóżek i stanowisk w komórce organizacyjnej podmiotu leczniczego. Dodano rubryki dotyczące liczby stanowisk intensywnej terapii, stanowisk intensywnej opieki oparzeń, intensywnej opieki toksykologicznej, intensywnej terapii noworodka, stanowisk opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji, stanowisk opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego, stanowisk nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, oraz zmieniono nazwę ,,łóżka intensywnej opieki medycznej" na ,,stanowiska intensywnej opieki medycznej".

Termin konsultacji upływa 31 marca 2017 roku.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl


Drugi projekt dotyczy rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Celem projektu jest szczegółowe uregulowanie szkolenia specjalizacyjnego oraz uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Termin konsultacji upływa 20 marca 2017 roku.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl


Kolejny projekt rozporządzanie ministra zdrowia dotyczy  doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych.

Rozporządzenie reguluje zasady doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych. Zgodnie z założeniami samokształcenie będzie realizowane w następujących formach: seminarium, udział w posiedzeniach szkoleniowych, udział w kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych, udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkoleń organizowanych przez pracodawców.

Termin konsultacji upływa 20 marca 2017 roku.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl


Czwarty projekt dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Projekt dotyczy takich obszarów leczenia szpitalnego jak protonoterapia, radioterapia, centra urazowe, replantacje, melphalan, podanie immuglobiny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej.

Termin konsultacji upływa 18 marca 2017 roku.

Link do projektu: legislacja.rcl.gov.pl


Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zdaniem ministra zdrowia proponowane zmiany pozwolą na poprawę jakości udzielanych świadczeń oraz zwiększenie dostępności (lekarz specjalista pediatrii w poradni leczenia osteoporozy).

Projekt przewiduje kategoryzacje stacji dializ, polegającą na podniesieniu finansowania stacji pracujących całodobowo w strukturze publicznych szpitali wielospecjalistycznych i zapewniających chorym dializowanym bezpieczeństwo zdrowotne w stanach zagrożenia życia w stosunku do finansowania placówek wykonujących wyłączenie ambulatoryjne zabiegi hemodializy w godzinach otwarcia.

Termin konsultacji upływa 17 marca 2017 roku.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl


Ostatni z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Projekt ma na celu wprowadzenie jasnych i przejrzystych reguł, jakie należy stosować przy przyznawaniu nagrody rocznej uprawnionym.

Termin konsultacji upływa 20 marca 2017 roku.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl
 


Uwagi do projektów można przesyłać w podanych terminach na adres g.byszewski@pracodawcyrp.pl

 

Komentarz

Koszty opieki zdrowotnej będą rosły

Artur Białkowski, Wiceprezes Zarządu Medicover Polska

Dostęp do świadczeń szpitalnych i skrócenie kolejek – to tematy, które zdominowały  debatę publiczną w sektorze ochrony zdrowia w 2017 roku. Największą zmianę w tym zakresie przyniosła z pewnością tzw. ustawa o sieci szpitali. Jednak na realne efekty wprowadzenia przepisów będziemy musieli zaczekać. 

Więcej »

Wydatki na zdrowie to najlepsza inwestycja

Adam Rozwadowski, prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med

Ostatnio stało się modne hasło, że wydatki na opiekę medyczną to jest najlepiej zrealizowana inwestycja. W skali mikro widać to od dawna w firmach, gdzie świadomi menadżerowie zapewniają pracownikom dodatkową opiekę medyczną w postaci systemu abonamentowego lub dodatkowych ubezpieczeń. 

Więcej »

Zmianie musi uleć perspektywa, z której patrzymy na służbę zdrowia

Szymon Jankowski, dyrektor kliniki Medi Raj z Gorzowa Wielkopolskiego

Protestujący lekarze twierdzą, że jeśli dołożymy środków do systemu ochrony zdrowia to poprawi się od razu sytuacja i pacjentów, i lekarzy. Nic bardziej mylnego. W obecnym modelu ochrony zdrowia możemy łożyć nawet 30 procent PKB na służbę zdrowia a i tak dla pacjenta nic się nie zmieni.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »