Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Alert konsultacyjny

2017-08-09

Pracodawcy RP otrzymali do konsultacji społecznych projekt ustawy dotyczący świadczeń zdrowotnych (projektu IOWiSZ) oraz trzy projekty rozporządzeń ministra zdrowia dotyczące ratownictwa medycznego oraz środków na refundację.

Pierwszy z projektów dotyczy ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, w tym zmian w projekcie IOWISZ , czyli Instrumencie Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia , który pomaga w ocenie inwestycji w opiece zdrowotnej.

Termin konsultacji upływa 1 września 2017 roku.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl


Drugi z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego.

Termin konsultacji upływa 25 sierpnia 2017 toku.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl


Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 roku, stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

Termin konsultacji upływa 16 sierpnia 2017 roku.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl


Ostatni z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 roku, stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

Termin konsultacji upływa 16 sierpnia 2017 roku.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl


Uwagi do projektów można przesyłać na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl


 

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »