AMG: rozwiązanie umowy dzierżawy szpitala w Rawie Mazowieckiej

0
414

12 lipca 2018 roku zarząd Powiatu Rawskiego i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej poinformowali o rozwiązaniu ze spółką AMG Centrum Medyczne umowy dzierżawy Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.

Komunikat na stronie starostwa powiatowego informuje, że od tego dnia wydzierżawione mienie, personel medyczny, administracyjny oraz działalność leczniczą w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Warszawskiej 14 przejął SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.

SP ZOZ świadczy usługi zdrowotne w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej na oddziałach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, na oddziale pediatrycznym, położniczo-ginekologiczno-noworodkowym, oddziale gruźlicy i chorób płuc oraz w poradniach specjalistycznych takich jak: poradnia okulistyczna, poradnia ortopedyczna, poradnia onkologiczna, poradnia gruźlicy i chorób płuc oraz poradnia odwykowa oraz zapobiegania i zwalczania uzależnień i nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W ramach SP ZOZ-u działa także Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Niepodległości, która oferuje podstawową opiekę zdrowotną oraz medycynę pracy.

Spółka AMG Centrum Medyczne wydzierżawiła szpital w Rawie Mazowieckiej w roku 2014. W roku 2017 NFZ rozwiązał ze spółką umowę na ratownictwo medycznego. W maju 2018 roku placówka zawiesiła działalność oddziału pediatrycznego.

Od 2013 roku spółka AMG dzierżawi również szpital w Rykach.

Od roku 2016 właścicielem spółki AMG Centrum Medyczne jest Centrum Dializa z Sosnowca, prowadzące sieć stacji dializ.

Centrum Dializa dzierżawi także szpitale w Łasku, w Opatowie, Białogardzie oraz do niedawna – w Pszczynie. W przypadku tego ostatniego szpitala starostwo powiatowe również wypowiedziało umowę dzierżawy placówki. Od 1 lipca 2018 spółka nie jest już dzierżawcą szpitala. Również powiat białogardzki złożył spółce Dializa propozycję rozwiązania umowy dzierżawy na zasadzie porozumienia stron, jednak spółka nie wyraziła na to zgody.