Anna Rulkiewicz członkiem Prezydium Pracodawców RP

0
379

Podczas posiedzenia Rady Pracodawców RP, które odbyło się 8 listopada 2017 roku,  powołano nowych członków Prezydium organizacji. Do tego grona dołączyła Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Prezydium zostało powołane na okres kadencji 2016-2021.

Rada do nowego składu Prezydium Pracodawców RP powoła również między innymi Iwonę Srokę, Rafała Baniaka, Tomasza Misiaka, Piotra Kamińskiego, Dariusza Bąka, Grzegorza Dzika, Mirosława Ślachciaka, Janusza Pietkiewicza i Marka Kowalskiego.

Prezydium przewodniczy prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Prezydium jest organem statutowym Pracodawców RP. Wspiera prezydenta Pracodawców RP w realizacji bieżących obowiązków oraz między innymi powołuje i odwołuje członków zwyczajnych organizacji.

W skład Prezydium wchodzi  prezydent, do 5 wiceprezydentów, sekretarz generalny oraz skarbnik.

Anna Rulkiewicz od 2016 roku jest wiceprezydentem Pracodawców RP, w 2016 roku została również powołana przez ministra zdrowia do Rady ds. Zdrowia Publicznego. Jest członkiem zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego, prezesem zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej oraz członkiem Rady ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce – reprezentują 19 000 firm, zatrudniających przeszło 5 mln pracowników. Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, zdrowia, rynku i prawa pracy.

Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Współtworzą Radę Dialogu Społecznego. Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu  Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej).

Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma zapewnia swoim klientom pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową. Pod opieką Grupy Lux Med znajduje się 1 800 000 pacjentów, do których dyspozycji jest blisko 200 ogólnodostępnych i przyzakładowych ambulatoryjnych centrów medycznych, 7 szpitali, 31 placówek diagnostycznych, ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny i około 1600 poradni partnerskich.

Firma zatrudnia 14 000 osób, około 6300 lekarzy i 3800 wspierającego personelu medycznego. Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem  Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.