Bydgoszcz: nowe usługi w Akademickim Centrum Medycznym

0
341

Akademickie Centrum Medyczne  z Bydgoszczy od kwietnia 2018 roku prowadzi w NZOZ-ie Agamed, działającym w Łabiszynie, zespół rehabilitacji domowej. Centrum jest prowadzone przez Wyższą Szkołę Gospodarki, najstarszą uczelnię niepubliczną w Bydgoszczy.

Akademickie Centrum Medyczne działa od 2013 roku. Oferuje głównie świadczenia w zakresie rehabilitacji i medycyny sportowej, organizuje turnusy rehabilitacyjne. Prowadzi także pracownię diagnostyki chorób krążenia, gabinety specjalistyczne, w tym psychologiczne oraz neurologopedyczne. Działa tutaj punkt pobrań Vitalabo, pracownia badań EEG oraz Akademia Rodzenia.

Świadczenia oferowane przez Centrum są zarówno komercyjne jak i finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrakt dotyczy rehabilitacji leczniczej, do końca marca 2018 dotyczył także rehabilitacji kardiologicznej.

Wyższa Szkoła Gospodarki prowadzi także Centrum Dietetyki i Fitness Rewital.

Wyższa Szkoła Gospodarki oprócz głównej siedziby w Bydgoszczy prowadzi także wydziały zamiejscowe w Toruniu, Inowrocławiu, Malborku, Ełku, Słupsku, Pile, Chojnicach, Działdowie, a także Regionalny Ośrodek Edukacyjny w Zgorzelcu. Kształci między innymi w zakresie usług medyczno-opiekuńczych, rehabilitacji leczniczej, wychowania fizycznego oraz w specjalnościach – fitness i poradnictwo dietetyczne.