Grupa EMC odnotowała wzrost przychodów

Przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej EMC za rok 2017 wyniosły 311 501 tys. zł, czyli więcej niż rok wcześniej, kiedy miały wartość 277 484 tys. zł. Za rok 2017 Grupa odnotowała stratę w wysokości 1 425...

Kardiofon: umowa z siecią Polmed

Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon, spółka z Grupy Telemedycyna Polska, zawarło umowę ze spółką Polmed S.A. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Kardiofon usług medycznych w zakresie konsultacji i diagnostyki kardiologicznej. Umowa została zawarta na czas nieokreślony...

Katowice: nowe poradnie spółki Urovita

Śląskie Centrum Urologii Urovita z Chorzowa otworzyło nowe poradnie urologiczne w Katowicach. Poradnie oferują konsultacje specjalistyczne. Koszt wizyty to 150 zł lub z badaniem USG - 200 zł. Placówki mieszczą się w Katowicach-Ligocie przy ulicy...

Jednolity tekst rozporządzenia o dziecięcych centrach urazowych

W Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało obwieszczenie ministra zdrowia zawierające jednolity tekst rozporządzenia z 25 stycznia 2016 roku w sprawie centrum urazowego dla dzieci. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania organizacyjne takiej jednostki. Wymaganie te dotyczą minimalnego...

Diagnostyka Tarnów: nowa placówka w Krośnie

Diagnostyka Tarnów otworzyła na początku marca 2018 roku nowy punkt pobrań zlokalizowany w Krośnie. Placówka działa przy ulicy gen. Józefa Hallera 6/2, w przychodni Medika. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach...

Rzeszów: nowoczesne zabiegi w Szpitalu Pro-Familia

W Specjalistycznym Szpitalu Pro-Familia w Rzeszowie wykonany został pierwszy w tej placówce zabieg mastektomii, podczas którego jednocześnie wykonano rekonstrukcję usuniętej piersi. Takie jednoczasowe procedury są wciąż rzadkością w Polsce i przeprowadzane są tylko w...

Helimed wyróżniony za standardy

Spółka Helimed, oferująca świadczenia w zakresie diagnostyki obrazowej, otrzymała wyróżnienie „Przyjazna Przychodnia”, potwierdzające  zapewnienie pacjentom najwyższych standardów w zakresie obsługi oraz przestrzegania praw pacjenta. Jednym z kryteriów była też innowacyjności w doskonaleniu świadczeń zdrowotnych i...

CKR uruchamia e-rejestrację

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji z Konstancina-Jeziornej poinformowało o uruchamianiu systemu e-rejestracji, przeznaczonego dla pacjentów, którzy chcą dokonać rezerwacji wizyty u wybranego lekarza w określonej poradni. Dzięki systemowi można umawiać się na wizyty, odwoływać je oraz zmieniać...

Jest nowy tekst ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Opublikowane zostało obwieszczenie marszałka Sejmu RP z 9 lutego 2018 roku zawierające jednolity tekst ustawy z 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty. Ustawa określa zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uzyskiwanie prawa wykonywania zawodu, kształcenia...

Ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie opieki psychiatrycznej

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z  zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wprowadza szereg zmian w części normatywnej oraz w załącznikach. Zmiany dotyczą między innymi dodatkowych definicji specjalistów, a także uszczegółowienia...