Polmed S.A.: przymusowy wykup akcji

Zarząd spółki Polmed S.A. otrzymał informację o ogłoszeniu 24 września 2018 roku przez spółkę, Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, BEMARO Limited oraz MAJP Investing Limited żądania przymusowego wykupu akcji spółki należących do wszystkich...

EMC: nowy dyrektor finansowy spółki

EMC Instytut Medyczny S.A. ma nowego dyrektora finansowego. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej 20 września 2018 roku powołano na to stanowisku oraz w skład zarządu spółki Tomasza Terleckiego. Tomasz Terlecki jako członek zarządu będzie odpowiadał za...

Telemedycyna Polska: spadek przychodów w sierpniu 2018

Grupa Telemedycyna Polska S.A. zanotowała za sierpień 2018 spadek skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu do sierpnia 2017 roku o 3 procent. Przychody te miały wartość 442,6 tys. zł. Natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy...

Medicus-Bonus: nowa poradnia w Wągrowcu

Medicus-Bonus ze Środy Wielkopolskiej, prowadzący sieć przychodni w Wielkopolsce, otwiera nową poradnię w placówce w Wągrowcu. Poradnia będzie oferowała komercyjne konsultacje w zakresie psychiatrii. Koszt wizyty wyniesie 140 zł. Poradnia będzie działać od października 2018. Medicus-Bonus...

Wzrośnie opłata za wydanie zgody na wytwarzanie produktu leczniczego

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, które określa wysokość opłaty za złożenie wniosku o wydanie lub zmianę zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego. Aktualnie opłata za...

Wymagania dla uzdrowisk obowiązkowe za 3 lata

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmienia termin obowiązkowego dostosowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do określonych wymogów z 31 grudnia 2018 na 31 grudnia 2021 roku. Z uzasadnienia do projektu wynika, że ma to umożliwić właścicielom...

Wspólne deklaracje wyboru do POZ w 2025 roku

Wejście w życie wzoru deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej zostanie przesunięte – z planowanego terminu...

Polmed: wzrost przychodów Grupy w I półroczu 2018

Polmed odnotował w I półroczu 2018 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 62,2 mln zł. Były one wyższe o ponad 16,5 procenta w porównaniu do przychodów osiągniętych rok wcześniej. 80 procent przychodów Grupy...

Kodeks dla branży medycznej coraz bliżej

Od kilku miesięcy tworzony jest kodeks postępowania, który ma ułatwić podmiotom leczniczym stosowanie regulacji zawartych w unijnym rozporządzeniu dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych (RODO)....

Agencja Badań Medycznych będzie wspierać innowacyjność

Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych. Resort Zdrowia wyjaśnia, że jej powstanie ma zapewnić rozwój nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, a także przyczynić się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny. Rolą...