Sektor prywatny kształtuje jakość polskiego systemu opieki zdrowotnej

System ochrony zdrowia pełni ważną funkcję społeczną i jednocześnie, jak każdy inny sektor gospodarki, jest zależny od mechanizmów rynkowych. Presja demograficzna i ekonomiczna na system opieki zdrowotnej narasta. Tymczasem potencjał prywatnego sektora medycznego w...

Gdańsk: Polmed powiększy powierzchnię centrum medycznego

Polmed S.A. poinformował o zawarciu pomiędzy Sirius Investments sp. a spółką zależną Polmed Development aneksu do umowy najmu lokalu znajdującego się w Centrum Handlowym Manhattan przy ulicy Grunwaldzkiej 82 w Gdańsku, gdzie od 2010...

Warszawa: diagnostyka kardiologiczna w Szpitalu św. Elżbiety

Szpital Świętej Elżbiety – Mokotowskie Centrum Medyczne z Warszawy wprowadziło do swojej oferty program nowoczesnej nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej. Badania są komercyjne. Cena badania nieinwazyjnej koronarografii wynosi 1000,00 zł. Cena obejmuje zarówno samo badanie jak i...

Komisje konkursowe NFZ będą działały sprawniej

Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany dotyczą przede wszystkim składania ofert oraz komisji konkursowych. Według uzasadnienia...

Zwolnienia będą mogli wystawiać asystenci medyczni

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaświadczenie lekarskie, w tym także zwolnienia, będą mogły...

Prywatne placówki POZ z akredytacją CMJ

Minister zdrowia przyznał akredytację siedmiu podmiotom oferującym świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Wśród nich sześć to jednostki prywatne. W sumie akredytację dla placówek POZ posiada obecnie osiem podmiotów w całym kraju. Akredytacje dla placówek...

Centrum Amethyst wiodącym ośrodkiem radioterapii

Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie jest największym – pod względem liczby leczonych pacjentów – ośrodkiem radioterapeutycznym w Małopolsce. Z raportu krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii onkologicznej wynika też, że w zestawieniu liczby mieszkańców przypadających...

Centrum Gamma współpracuje z Centrum Vita

Centrum Medyczne Gamma z Warszawy nawiązało współpracę ze Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji Vita z Pruszkowa. W ramach tej współpracy pacjenci Centrum Vita mogą korzystać z usług medycznym Centrum Gamma. Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji Vita oferuje kompleksową opiekę...

Gdynia: nowa siedziba centrum Synexus

Przychodnia Synexus z Gdyni, działająca dotychczas przy ulicy Wladysława IV, zmieniła siedzibę na dwukrotnie większą. Obecnie mieści się przy ulicy Łużyckiej 3C. Otwarcie nowej placówki odbyło się 20 kwietnia 2018. W przychodni działa dwanaście gabinetów,...

Telemedycyna Polska: wzrost przychodów o 65 procent

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska S.A. odnotowała w marcu 2018 roku wzrost przychodów o ponad 65 procent w porównaniu do przychodów osiągniętych w marcu 2017. Skonsolidowane przychody Grupy w tym okresie osiągnęły wartość 668,9 tys....