Osoby nie będące świadczeniodawcami nie będą musiały zawierać umów w sprawie wystawiania recept

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wprowadza zmianę dotyczącą zniesienia obowiązku zawarcia umowy upoważniającej do wystawiania recept przez osoby niebędące świadczeniodawcami. Dla osób...

Telemedycyna Polska: spadek przychodów w marcu 2019

Telemedycyna Polska S.A. odnotowała za marzec 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 455,1 tys. zł, co oznacza spadek o 32 procent w porównaniu do przychodów uzyskanych w marcu 2018. Przychody obliczone narastająco wykazały...

E-recepta będzie ważna przez rok

Wprowadzenie regulacji upraszczających obszar ordynacji produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, w tym między innymi wydłużenie okresu, w którym e-recepta może zostać zrealizowana, z 30 dni do 1 roku, przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych...

Weszło w życie rozporządzenie w sprawie recept

19 kwietnia 2019 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowie zmieniające rozporządzenie w sprawie recept, które wydłuża z 12 do 24 miesięcy okres, w którym mogą być stosowane druki recept obowiązujące przed 18 kwietnia 2018...

Opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia w sprawie świadczeń POZ

W Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia dotyczącego świadczeń gwarantowanych z zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Rozporządzenie określa wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki...

Nowe zabiegi fizjoterapeutyczne w Akcemed

Akademickie Centrum Medyczne z Warszawy rozszerzyło zakres oferowanych usług o nowe zabiegi fizjoterapeutyczne, przeznaczone dla pacjentów dorosłych z problemami funkcjonalnymi z zakresu traumatologii, ortopedii, neurologii oraz chorób wewnętrznych. W ramach nowych usług dostępna jest między...

Rok 2018 rokiem wyzwań dla Grupy EMC

W roku 2018 EMC Instytut Medyczny zmuszony była do dokonania zmian organizacyjnych, zarówno w grupie jak i w poszczególnych jednostkach. Spowodowane to było głownie niedoborem kard medycznych. Zmiany te dotyczyły szpitali w Świebodzicach, Piasecznie i...

Polmed stawia na rodzinny charakter biznesu i akwizycje

Spółka Polmed S.A., należąca do czołówki firm na polskim rynku prywatnej opieki medycznej, świętuje właśnie 20-lecie działalności. Jubileuszowy rok Polmed poprzedził istotnymi zmianami w podejściu do swojego rozwoju. Firma zrezygnowała z uczestnictwa na GPW,...

Grupa Nowy Szpital wdraża usługi e-zdrowia

Grupa Nowy Szpital wdraża w swoich placówkach usługi e-zdrowia. Rejestracja pacjentów do poradni przez internet jest stopniowo wprowadzana w sześciu szpitalach i dotyczy poszczególnych gabinetów specjalistycznych.  Dotyczy to szpitali w Nakle i Szubinie, w Świebodzinie...

Częstochowa: w Centrum Klara powstał ośrodek Synexus

W marcu 2019 oficjalnie otwarte zostało Centrum Medyczne Synexus w Częstochowie. Ośrodek zlokalizowany jest na terenie Centrum Medycznego Klara przy ulicy Wały Dwernickiego 43/45. W placówce można wykonać bezpłatnie badania krwi, między innymi - morfologię,...