Poznań: Lecznica Certus przejęła przychodnię Art Medicum

Od listopada 2018 roku Prywatna Lecznicza Certus poszerzyła swoją działalność o nową przychodnię Art Medicum, mieszczącą się na Osiedlu Edwarda Raczyńskiego 2/23 w Swarzędzu. Art Medicum działa od 2002 roku. Przychodnia oferuje usługi z zakresu...

Toruń: przychodnia Nasz Lekarz zmienia siedzibę

Przychodnia Nasz Lekarz, działająca w Toruniu, zmienia siedzibę na większą i bardziej komfortową.  Zajmie nowo wybudowany obiekt przy ulicy Batorego 18-22. W nowej, czterokondygnacyjnej siedzibie placówka ma działać od stycznia 2019 roku. Będzie tutaj funkcjonować...

Puławy: diagnostyka bezdechu sennego w CM Internus

Centrum Medyczne Internus z Puław wprowadziło do swojej ofert diagnostykę bezdechu sennego, prowadzoną za pomocą monitora bezdechu sennego. Badanie odbywa się w domu pacjenta. Placówka oferuje to świadczenia jako jedyna w regionie. Urządzenie wykonuje pomiary SpO2...

PATION realizuje projekt skoordynowanych usług medycznych

PATION - Park Technologii Innowacyjnych Osób Niepełnosprawnych sp. z p.o. realizuje projekt po nazwą - Skoordynowane Usługi Zdrowotne dla osób z SM. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych.

Telemedycyna: umowa na usługi w zakresie teleopieki

Spółka Telemedycyna Polska S.A. zawarła umowę podwykonawstwa  ze spółka MKW z Zakopanego, dotyczącą świadczenia usług teleopieki w zakresie ratownictwa medycznego. Wartość umowy to 349.600 zł brutto. Oferta spółki została wybrana w wyniku...

Sejm za zmianą przepisów w zakresie tajemnicy lekarskiej

Podczas posiedzenia 7 grudnia 2018 roku Sejm przyjął nowe przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dadzą one pacjentowi prawo zadeklarowania za życia sprzeciwu wobec...

Zmiany w przepisach dotyczących Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

22 grudnia 2018 roku wejdzie w życie zmienione rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Z przepisów rozporządzenia wynika, że Rzecznik wykonuje czynności w oddziałach psychiatrycznych w...

Nowe opłaty za wnioski na wydanie zgody na wytwarzanie leku

22 grudnia 2018 wejdą w życie przepisy w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosku o wydanie lub zmianę zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia opłata za...

Izba Administracji Skarbowej pod opieką Certusa

Prywatna Lecznica Certus z Poznania wygrała na kolejny rok przetarg na obsługę Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w zakresie profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników. Także w 2018 roku Certus zapewniał obsługę IAS w tym zakresie. Umowa...

SLA: nowy punkt pobrań w Chrzanowie

Od 4 grudnia 2018 roku sieć Śląskie Laboratoria Analityczne prowadzi nowy punkt pobrań w Chrzanowie, w województwie małopolskim. Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Wojska Polskiego 2b, na parterze budynku, w którym działa także specjalistyczny...