Katowice: Szpital Bonifratrów rozbuduje przychodnię

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach realizuje projekt związany z rozbudową i wyposażeniem ośrodka zdrowia na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w modelu opieki koordynowanej w regionie Śląskim. Projekt jest...

Tuchów: rehabilitacja domowa bije rekordy popularności

Centrum Zdrowia Tuchów z uwagi na rekordową popularność świadczeń rehabilitacyjnych dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zatrudniło dodatkowo pięciu fizjoterapeutów. Rehabilitacja domowa dla tych osób realizowana jest poza kolejnością. Zabiegi według nowych zasad...

ECZ Otwock: współpraca w zakresie badań AR

Europejskie Centrum Zdrowia z Otwocka podpisało umowę ze spółką MedApp S.A., której celem jest współpraca w celu wypracowania standardów i procedur w zakresie obrazowania medycznego metodą „rzeczywistości rozszerzonej”, zwanych dalej „badaniami AR”. Oznacza to także...

Genomed: współpraca z firmą Illumina

Spółka Genomed S.A. poinformowała o zawarciu umowy z amerykańską firmą Illumina Inc. i rozpoczęciu wykonywania testu prenatalnego Sanco we współpracy z tym światowym liderem technologii sekwencjonowania nowej generacji (ang. Next Generation Sequencing, NGS). Test Sanco,...

Centrum Medyczne Medica będzie realizować projekt unijny

Centrum Medyczne Medica z Płocka 14 sierpnia 2018 roku podpisało w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych umowę dotyczącą realizacji projektu pod nazwą „Bądźmy Zdrowi”.  Wartość projektu to 1 765 080 zł. Dofinansowanie unijne wyniesie 1 641 180 zł. Projekt...

CortenMedic: leczenie w dentobusie także w województwie świętokrzyskim

Centrum Medyczne Corten Medic z Radomia będzie realizować świadczenia stomatologiczne w dentobusie na terenie województwie świętokrzyskim. Centrum realizuje już takie świadczenia na terenie województwa mazowieckiego. Świętokrzyski oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał umowę z CortenMedic,...

Katowice: CenterMed w projekcie POZ Plus

Centrum Medyczne CenteMmed Katowice, jako jedna z 45 placówek w kraju, bierze udział w programie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ Plus”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu oferowana jest kompleksowa...

Mikołów: pierwszy punkt pobrań Śląskich Laboratoriów Analitycznych

Śląskie Laboratoria Analityczne, prowadzące sieć placówek  diagnostycznych, otworzyły w sierpniu 2018 roku pierwszy w Mikołowie (województw śląskie), punkt pobrań. To 51. punkt pobrań tej sieci. W nowym punkcie dostępna jest cała oferta badań laboratoryjnych oferowanych...

Genomed: 4,2 mln zł przychodów w II kwartale 2018

Spółka Genomed poinformowała o osiągnięciu w II kwartale 2018 roku przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 4,2 mln zł. Spółka zamknęła ten okres zyskiem brutto w wysokości 0,4 mln zł (zysk netto -  0,35...

Dom Lekarski rozwija okulistykę, ortopedię i flebologię

Dom Lekarski S.A. ze Szczecina w ramach strategii wdrażanej w roku 2018 i 2019 rozwija projekty dotyczące trzech obszarów: okulistyki, ortopedii i flebologii. Strategia obejmuje między innymi przeprowadzenie kampanii billboardowej, internetowej (social media), a...