Orpea rozpoczyna inwestycję w Poznaniu

W Poznaniu ruszyła budowa największego w Polsce kompleksowego centrum senioralnego, realizowanego przez Orpea Polska. W środę, 9 października 2019 uroczyście wmurowano kamień węgielny pod inwestycję. Na terenie dawnego szpitala miejskiego powstanie klinika rehabilitacyjna, rezydencja zapewniająca...

CM Medyk: nowe świadczenia w Dębicy

Centrum Medyczne Medyk z Rzeszowa wprowadziło nowe usługi w przychodni działającej w Dębicy. Od 1 października 2019 funkcjonuje tutaj poradnia, która oferuje świadczenia w zakresie pediatrii, a od 7 października 2019 – dostępne są...

Będą ułatwienia dla podmiotów prowadzących elektroniczną dokumentację medyczną

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania dostosowuje istniejące regulacje do zwiększającej się roli informatyzacji w systemie ochrony zdrowia i wprowadza ułatwienia dla podmiotów, które...

Jednolity tekst przepisów w sprawie standardów jakości laboratoriów medycznych

Opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Uwzględnia on zmiany wprowadzone rozporządzeniem ministra z 15 grudnia 2017 roku, dotyczącym tych standardów. Rozporządzenie określa standardy jakości...

Projekt rozporządzenia w sprawie szkoleń radiologów

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta. Dotyczy ono osób wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osób je nadzorujących. Przepisy...

Rada Akredytacyjna zarekomenduje sposób procedury oceniającej

26 października 2019 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie Rady Akredytacyjnej, które dodaje do dotychczas obowiązujących przepisów punkt umożliwiający Radzie rekomendowanie ośrodkowi akredytacyjnemu sposobu przeprowadzania procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. W...

CenterMed wyróżniony za wdrażania rozwiązań e-zdrowia

Centrum Medyczne CenterMed zostało uhonorowane tytułem lider e-zdrowia 2019 w konkursie organizowanym przez przez Ministerstwo Zdrowia oraz Dziennik Gazeta Prawna. Jego celem jest promowanie dobrych praktyk w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia, upowszechniania e...

Doprecyzowany został termin realizacji recepty elektronicznej

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept doprecyzowuje kwestię terminu realizacji recept w postaci elektronicznej. Według projektu osoba uprawniona może oznaczyć na recepcie w postaci elektronicznej termin jej realizacji nie dłuższy niż 365 dn. Natomiast...

Jest wzór karty zdrowia dla rybaka

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia zawierający wzór karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim. Projekt powstał w porozumieniu z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Wzór karty stanowi załącznik do rozporządzenia. Kartę zdrowia...

Poświadczenie o prawie do świadczeń – bez pieczątki

22 października 2019 wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, które znosi konieczność stosowania pieczątki w tym poświadczeniu. Zmiana dotyczy wzoru poświadczenia zawartego...