Indexmedica: wygrany przetarg na sprzedaż nieruchomości

Spółka zależna Inexmedica S.A. - Centrum Zdrowia Indexmedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wygrała przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków zlokalizowanej w centrum Krakowa. Spółka była jedynym oferentem,...

Lux Med uruchamia platformę telemedyczną

Lux Med uruchomił platformę telemedyczną. Jedną z jej podstawowych funkcjonalności jest możliwość kontaktu z pacjentem online z wykorzystaniem video, audio i klasycznego czatu tekstowego. Pacjent może teraz nie wychodząc z domu kontaktować się...

Polska Grupa Medyczna wydzierżawi szpital w Blachowni

Nowym dzierżawcą szpitala w Blachowni będzie Polska Grupa Medyczna Spółka z o.o.  Grupa podpisała umowę z powiatem częstochowskim na 25 lat. Przejęcie placówki ma nastąpić w grudniu 2013 roku. Firma zaoferowała czynsz za dzierżawę nieruchomości...

Lux Med: V Akademia Pielęgniarek i Położnych

Już po raz piąty pracownicy Grupy Lux Med spotkali się w ramach Akademii Pielęgniarek, Położnych, Ratowników Medycznych i Asystentek Stomatologicznych. Dla uczestników przygotowano cykl interdyscyplinarnych wykładów prowadzonych przez uznanych ekspertów, którzy reprezentują firmy i...

Reformy systemowe to zadanie nowego Ministra

System ochrony zdrowia potrzebuje rozsądnych i przemyślanych zmian. Konieczne jest ustabilizowanie i uspokojenie szybko zmieniających się rozporządzeń i wiążących się z nimi wymagań stawianych szpitalom .Będzie to zadaniem nowego Ministra Zdrowia - uważają Pracodawcy...

Bydgoszcz: nowy ośrodek Centrum Medycznego Gizińscy

Centrum Medyczne Gizińscy z Bydgoszczy otworzyło w lutym 2017 roku Ośrodek Terapii Rodzin. Jest to specjalistyczna jednostka świadcząca usługi psychoterapeutyczne, ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin i par. Centrum informuje, że nowy Ośrodek powstał w odpowiedzi...

Interferie: zwiększenie przychodów i strata w I kwartale

Spółka Interferie S.A. osiągnęła w I kwartale 2013 roku (narastająco) przychody ze sprzedaży w wysokości 8 372 tys. zł. Było to więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy to przychody spółki ze sprzedaży...

Alert legislacyjny

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowotnego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki, wprowadza nowe elementy...