NZOZ Medicus: list do prezesa NFZ

Właściciele NZOZ-u Medicus z Żywca skierowali pismo do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym proszą o wyjaśnienie sytuacji związanej z zawieszeniem postępowań konkursowych w ramach chirurgii jednego dnia oraz o niezwłoczne rozpisanie konkursu lub...

Grupa Swissmed: spadek przychodów o 23 procent

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Swissmed w roku obrotowym, trwającym od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014 spadły o 22,7 procent w porównaniu do poprzedniego roku (z kwoty 55 907 tys. zł...

MEDI-system: pobyty krótkoterminowe dla niesamodzielnych seniorów

MEDI-system wprowadził do swojej oferty wakacyjne pobyty krótkoterminowe. Jest to  usługa skierowana do opiekunów i rodzin osób wymagających stałej opieki, którzy szukają czasowej pomocy przy opiece nad bliskim. Dwutygodniowe turnusy zapewniają profesjonalną i specjalistyczną...

Telemedycyna Polska: spadek przychodów o 20 procent

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. w styczniu 2016 roku wyniosły 359,4 tys. zł. W porównaniu do przychodów uzyskanych w styczniu 2015 roku oznacza to spadek wartości o 19,9 procent. Telemedycyna Polska...

CZ Tuchów: nowy rodzaj świadczeń w opiece domowej

Centrum Zdrowia Tuchów rozpoczęło realizację świadczeń w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Obejmują one opiekę nad przewlekle i somatycznie chorymi przebywającymi w domu, którzy nie są zdolni do samopielęgnacji. Centrum posiada kontrakt z NFZ...

Nowe usługi w CMP Piaseczno

Placówka CMP działająca w Piasecznie przy ulicy Puławskiej rozszerzyła zakres usług o nowe konsultacje specjalistyczne. W przychodni przyjmuje neurolog dziecięcy, można tutaj także wykonać pomiar składu masy ciała. Konsultacja neurologa dziecięcego kosztuje 130 zł. Pomiar...

Sympozjum Naukowe w Konstancinie: transmisja on-line

Sympozjum naukowe, organizowane przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie, będzie dostępne dzięki transmisji on-line. Przedsięwzięcie odbędzie się 22 listopada 2013 roku i skierowane jest do lekarzy, fizjoterapeutów oraz kadry zarządzającej ośrodkami zdrowia. Transmisja będzie dostępna...