Siedlce: Centrum Medyczno-Diagnostyczne w programie POZ Plus

Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec bierze udział w programie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ Plus” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. W ramach programu pacjentom oferowana jest kompleksowa opieka zdrowotna. Obejmuje on poza świadczeniami...

Inter Ubezpieczenia oferuje usługi telemedyczne

Od 1 maja 2018 roku klienci firmy Inter Ubezpieczenia, posiadający ubezpieczenie zdrowotne Inter Vision, mogą korzystać ze zdalnych konsultacji lekarza: internisty, pediatry, alergologa, diabetologa i endokrynologa. E-konsultacje odbywają się za pośrednictwem telefonu, czata lub video-konferencji....

Dwie prywatne uczelnie kształcą lekarzy

Dwie prywatne uczelnie mogą przyjąć 190 studentów na kierunek lekarski w roku akademickim 2018/2019. Są to – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie oraz Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Pierwsza z tych uczelni może...

W Warszawie powstał prywatny szpital psychiatryczny

Pod koniec czerwca 2018 w Warszawie rozpoczął działalność Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort im. prof. Antoniego Kępińskiego— pierwszy w stolicy prywatny ośrodek zintegrowanej opieki psychiatrycznej, oferujący pacjentom z chorobami psychicznymi zintegrowaną i kompleksową...

AMG: rozwiązanie umowy dzierżawy szpitala w Rawie Mazowieckiej

12 lipca 2018 roku zarząd Powiatu Rawskiego i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej poinformowali o rozwiązaniu ze spółką AMG Centrum Medyczne umowy dzierżawy Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Komunikat na stronie...

Weszły w życie nowe przepisy dotyczące formularzy IOWISZ

13 lipca 2018 roku weszły w życie przepisy zmieniające regulacje w zakresie Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Zmiany dotyczą nowych formularzy. Tego dnia weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2018 roku...

Opiekun dziecka lub osoby niepełnosprawnej bezpłatnie w szpitalu

Projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który został właśnie przekazany do konsultacji społecznych, zawiera przepisy mówiące o tym, że za pobyt rodziców lub opiekunów dziecka lub osoby niepełnosprawnej w szpitalu...

Fizjoterapeuta, nie lekarz, zdecyduje o rodzaju zabiegu

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wprowadza zmiany, zgodnie z którymi decyzję o rodzaju zabiegu rehabilitacyjnego podejmie fizjoterapeuta. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególności lekarz...

Senat poparł ustawę o zwiększeniu nakładów na zdrowie

Senat 13 lipca 2018 roku nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zakłada przyspieszenie tempa wzrostu nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia, tak by nie...

Orpea Polska inwestuje we Wrocławiu

Orpea Polska (wcześniej MEDI-system) podpisała Umowę z Konwentem Bonifratrów pw. Trójcy Przenajświętszej we Wrocławiu, która obejmuje użytkowanie przez okres 50 lat dwóch budynków w kompleksie na rogu ulic Pułaskiego i Traugutta we Wrocławiu. W historycznym...