Rzeszów: nowoczesne zabiegi w Szpitalu Pro-Familia

W Specjalistycznym Szpitalu Pro-Familia w Rzeszowie wykonany został pierwszy w tej placówce zabieg mastektomii, podczas którego jednocześnie wykonano rekonstrukcję usuniętej piersi. Takie jednoczasowe procedury są wciąż rzadkością w Polsce i przeprowadzane są tylko w...

Helimed wyróżniony za standardy

Spółka Helimed, oferująca świadczenia w zakresie diagnostyki obrazowej, otrzymała wyróżnienie „Przyjazna Przychodnia”, potwierdzające  zapewnienie pacjentom najwyższych standardów w zakresie obsługi oraz przestrzegania praw pacjenta. Jednym z kryteriów była też innowacyjności w doskonaleniu świadczeń zdrowotnych i...

CKR uruchamia e-rejestrację

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji z Konstancina-Jeziornej poinformowało o uruchamianiu systemu e-rejestracji, przeznaczonego dla pacjentów, którzy chcą dokonać rezerwacji wizyty u wybranego lekarza w określonej poradni. Dzięki systemowi można umawiać się na wizyty, odwoływać je oraz zmieniać...

Jest nowy tekst ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Opublikowane zostało obwieszczenie marszałka Sejmu RP z 9 lutego 2018 roku zawierające jednolity tekst ustawy z 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty. Ustawa określa zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uzyskiwanie prawa wykonywania zawodu, kształcenia...

Ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie opieki psychiatrycznej

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z  zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wprowadza szereg zmian w części normatywnej oraz w załącznikach. Zmiany dotyczą między innymi dodatkowych definicji specjalistów, a także uszczegółowienia...

Śląskie Laboratoria Analityczne wprowadziły badania onkogenetyczne

Sieć Śląskich Laboratoriów Analitycznych wprowadziła do swojej oferty badania BRCA, czyli badania onkogenetyczne. Badania są komercyjne, ich cena wynosi 330 zł (plus 2 zł za pobranie materiału). Jest to badanie BRCA1, czyli test podstawowy obejmujący...

Śląskie Laboratoria Analityczne: nowy punkt pobrań

Śląskie Laboratoria Analityczne otwierają 12 marca 2018 roku nowy punkt pobrań zlokalizowany w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Sienkiewicza 6. Jest to pierwsza placówka sieci otwarta w tej miejscowości. Placówka jest zlokalizowana na pierwszym piętrze w budynku...

Chirurgia jednego dnia w Szprotawie w ramach NFZ

Nowy Szpital w Szprotawie wygrał konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Zdrowia na świadczenia w zakresie chirurgii jednego dnia. Nowa umowa na leczenie zostanie zawarta na okres 1 kwietnia 2018 roku do 30 czerwca 2021...

Laser-Med zmienia nazwę na One More Level

Laser-Med S.A. poinformował o połączeniu ze spółką One More Level i o zmianie nazwy. Spółka, która dotychczas prowadziła działalność medyczną, podjęła decyzję o zmianie przedmiotu działalności na inwestowanie w podmioty z branży gier komputerowych...

Projekt rozporządzenia dotyczącego recept – w konsultacjach

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept dostosowuje zawarte w nim przepisy do ustawy wprowadzającej e-recepty. Zbiera także w jednym dokumencie zasady dotyczące recept wystawianych przez wszystkie osoby, które mają do tego uprawnienia, czyli...