Voxel ma 100 procent udziałów Exira Gamma Knife

Voxel kupił 49 procent udziałów w spółce Exira Gamma Knife z sp. z o.o., w wyniku czego posiada obecnie 100 procent udziałów tej spółki. Cena za 49 procent udziałów wyniosła 11,1 mln zł. Exira Gamma...

Stryszawa: powstało nowe centrum medyczne

W miejscowości Stryszawa, w powiecie suskim, w województwie małopolskim, otwarte zostało nowe centrum medyczne Medi Concept. Placówka specjalizuje się w rehabilitacji i stomatologii. Działają tutaj także poradnie specjalistyczne, między innymi w zakresie alergologii, chorób płuc...

AMG nie prowadzi już szpitala w Rykach

Firma AMG Centrum Medyczne zaprzestała prowadzenia szpitala powiatowego w Rykach. Powodem były problemy finansowe i brak środków na dalszą działalność. Przeprowadzono ewakuację pacjentów. Część pacjentów wypisano do domu, część przeniesiono do innych placówek. Szpital poinformował...

Asystenci medyczni mogą wystawiać e-zwolnienia

Od 23 października 2018 asystenci medyczni mogą wystawiać e-zwolnienia w imieniu lekarzy. Obecnie prawie połowa zwolnień wydawana jest w formie elektronicznej. Asystentem medycznym, którego lekarz może upoważnić do wystawiania e-zwolnień w swoim imieniu, może zostać...

Projekty rozporządzeń dotyczące leczenia uzależnień

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały trzy projekty rozporządzeń ministra zdrowia związane z leczeniem uzależnień. Dotyczą one funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu oraz szkoleń w dziedzinie uzależnień. Projekt rozporządzenia w...

Nie będzie elektronicznej historii choroby

W rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie ogólnych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykreślono przepis, zgodnie z którym szpitale i placówki ambulatoryjne były zobowiązane do prowadzenia w formie elektronicznej historii choroby. Zmianę tę zawiera projekt...

Weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeszczepów

Weszły w życie rozporządzenia ministra zdrowia dotyczące przeszczepów. Pierwsze z nich reguluje sprawę przeprowadzania kontroli w podmiotach zajmujących się przeszczepami, drugie – sprawę wywozu i przywozu na terytorium Polski komórek, tkanek i narządów, kolejne...

Będzie rejestr endoprotezoplastyk

Ukazał się projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie utworzenia rejestru endoprotezoplastyk. Jego celem ma być zapewnienie systematycznego procesu monitorowania danych i wprowadzenia ustrukturyzowanego systemu, w którym będzie gromadzonych więcej informacji niż w Centralnej Bazie...

Skierowanie do sanatorium po roku od poprzedniego pobytu

Zgodnie z projektem rozporządzenie ministra zdrowia ponowne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową będzie można złożyć po 12-tu miesiącach od zakończenia ostatniego takiego leczenia. Przepis ten wprowadzany jest w rozporządzeniu ministra zdrowia, regulującym obowiązki...

Są nowe wymagania dotyczące centrów urazowych dla dzieci

9 listopada 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące centrów urazowych dla dzieci. Zawiera ono zmienione wymogi dotyczące specjalistów zatrudnionych w takiej jednostce. Z przepisów wynika, że w skład zespołu urazowego dziecięcego wejdzie...