Katowice: niepubliczna uczelnia będzie kształcić lekarzy

Niepubliczna Wyższa Uczelnia Techniczna w Katowicach będzie kształcić studentów na jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarskim. Uczelnia uzyskała takie uprawnienia decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 lipca 2018 roku. Minister zdrowia określił dla...

Firmy medyczne wyróżnione podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju rozdano nagrody Forum Ochrony Zdrowia.  W kategorii Diagnostyka wyróżniona została spółka Kliniki Neuroradiochirurgii, a w kategorii Szpitale i przychodnie prywatne – Vivadental. Nagrody przyznano w sześciu kategoriach. W kategorii...

Kluczbork: Vital Medic walczy o kontrakt z NFZ

Prywatny szpital Vital Medic z Kluczborka stara się o uzyskanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia oferowane przez oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz oddział neurochirurgii. W tym celu rozpoczęła się akcja „OIOM...

ORPEA Polska szkoli opiekunów domowych

ORPEA Polska, największa w kraju sieć domów opieki i klinik rehabilitacyjnych, organizuje bezpłatne warsztaty dla opiekunów domowych osób niesamodzielnych. 22 września 2018 roku odbędą się one w Chorzowie, w Domu Opieki Honorata. Warsztaty, które mają...

Vitalabo: nowa placówka w powiecie bydgoskim

Laboratoria Medyczne Vitalabo otworzyły nowy punkt pobrań zlokalizowany w miejscowości Brzoza, w gminie Nowa Wieś Wielka, w powiecie bydgoskim. Placówka działa w obiekcie handlowo-usługowym – Galeria Brzoza. To kolejna placówka sieci w województwie kujawsko-pomorskim. W...

NIK stwierdziła nieprawidłowości w dzierżawieniu szpitali spółce Dializa

NIK na wniosek Głównego Inspektora Pracy przeprowadziła kontrolę dotyczącą realizacji umów dzierżawy i warunków wydzierżawiania przez powiaty Centrum Dializa Sp. z o.o. w Sosnowcu szpitali w Pszczynie, Białogardzie, Opatowie i Łasku. Izba stwierdziła w...

Weszło w życie rozporządzenie o priorytetowych dziedzinach medycyny

8 września 2018 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie priorytetowych dziedzin medycyny. Znalazło się wśród nich pięć nowych specjalizacji. Do specjalizacji nowych na liście należą: chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, kardiologia dziecięca, ortodoncja...

Czas na wspólne działania sektora publicznego i prywatnego

„Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego na rzecz profilaktyki i leczenia w obliczu wyzwań systemowych” to tegoroczna dyskusja zorganizowana przez Pracodawców Medycyny Prywatnej podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Rozmowę o systemie ochrony zdrowia podjęli...

Centrum Badan DNA: współpraca z Politechniką Poznańską

Centrum Badań DNA Sp. z o.o. z Poznania podpisało 31 sierpnia 2018 roku porozumienie z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej. W ramach umowy będą prowadzone prace nad rozwijaniem narzędzi bioinformatycznych i genomicznych, które posłużą do...

Szpital z Rudnej Małej: współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej koło Rzeszowa realizuje jako partner Uniwersytetu Rzeszowskiego projekt unijny dotyczący poniesienia jakości kształcenia studentów kierunku lekarskiego. Przedmiotem konkursu jest realizacja programów rozwojowych przez uczelnie kształcące studentów kierunku...