EMC opiekunem medycznym Romana Paszke

EMC Instytut Medyczny został opiekunem medycznym znanego żeglarza Romana Paszke, który 14 grudnia 2011 wystartował w samotny rejs dookoła świata. Przed rozpoczęciem rejsu kapitan został poddany kilkudniowym badaniom w placówkach EMC. W trakcie rejsu...

NFZ: rozporządzenie w sprawie chirurgii jednego dnia

NFZ opublikował zarządzenie Prezesa Funduszu zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie leczenia szpitalnego dotyczącego chirurgii jednego dnia. Opublikowanie rozporządzenia umożliwi ogłoszenie konkursów i podpisanie umów z placówkami. W połowie...

Niekorzystne obniżenie wyceny procedur

Prof. dr med. Paweł Buszman,Prezes spółki American Heart of Poland Investment i przewodniczący RN AHP SA NFZ zapowiedział, że od stycznia 2012 roku obniży wyceny procedur kardiologicznych. Decyzja ta będzie niekorzystna przede wszystkim dla prywatnych...

Minister Bartosz Arłukowicz na Komisji Zdrowia Sejmu RP

Robert Mołdach, Pracodawcy Medycyny Prywatnej Sejmową salę obrad nr 118 wypełniły tłumy gości, kamer i mikrofonów. Gdy wreszcie Ministrowi Zdrowia udało się przebić przez tłum reporterów, wygłosił godzinne obszerne przemówienie o charakterze strategicznym. Przemówienie było...

Postulaty środowisk ochrony zdrowia

14 grudnia 2011 odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszających różne środowiska związane z ochroną zdrowia, którego celem było wypracowanie wspólnego stanowiska na temat kluczowych zagadnień dotyczących działalności na rynku medycznym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pracodawców...

Voxel uruchomił ośrodek produkcji radiofarmaceutyków

Spółka Voxel uruchomiła pierwsze w Polsce komercyjne Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków. Jednostka powstała w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie. W czerwcu 2011 została tam otwarta pracownię PET-CT-MR. Inwestycja była dofinansowana ze środków...

Synevo: nowe laboratorium w Bydgoszczy

Spółka Synevo otworzyła nowe laboratorium diagnostyczne w Bydgoszczy. Placówka działa w otwartym w roku 2010 Centrum Medycznym Medicover, przy alei Powstańców Wielkopolskich 26.Centrum mieści się w pobliżu Szpitala im. Dr. Jurasza i zajmuje powierzchnię...

COIG: kolejna próba prywatyzacji spółki

Ministerstwo Skarbu Państwo podjęło kolejną próbę prywatyzacji spółki Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach. Na zaproszenie do negocjacji odpowiedziało czterech oferentów. COIG świadczy usługi w zakresie rozwiązań informatycznych.W odpowiedzi na publicznie...

MSP: sprzedaż trzech uzdrowisk

Ministerstwo Skarbu Państwo poinformowało o podpisaniu umów sprzedaży udziałów spółek: Uzdrowisko Kamień Pomorski Sp. z o.o., Uzdrowisko Konstancin - Zdrój Sp. z o.o., Uzdrowisko Iwonicz S.A. Nabywcą jest Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów...

Swissmed: nowa przychodnia w Gdańsku

2 grudnia 2011 roku odbyło się oficjalne otwarcie kolejnej przychodni Swissmed w Trójmieście. Placówka znajduje się w Gdańsku -Morenie przy ul. Jaśkowa Dolina 132 w biurowcu Skwer Morena. Koszt inwestycji wyniósł 4,5 mln zł,...