Rawicz: szpitalna spółka inwestuje w ZOL

Szpital w Rawiczu, prowadzony przez spółkę ze stuprocentowym udziałem samorządu powiatowego, inwestuje w zakład opiekuńczo-leczniczy. Na rozbudowę ZOL-u placówka zaciągnęła kredyt w wysokości 4,8 mln zł. Realizacja inwestycji rozpocznie się w maju 2012 roku. W...

Dom Lekarski: 3 ml zł przychodów i strata w IV kwartale

Spółka Dom Lekarski S.A. ze Szczecina wykazała w IV kwartale 2011 roku przychody w netto ze sprzedaży w wysokości 3 090 066,96 zł. W analogicznym okresie roku 2010 przychody te wyniosły 2 427 234,43...

CMP: promocje przy współpracy z firmą ASA

Centrum Medyczne CMP, prowadzące przychodnie w Piasecznie i Warszawie, przy współpracy z firmą ASA, organizuje cykl bezpłatnych konsultacji dla kobiet. Konsultacje będą dostępne w trzech placówkach sieci - przy ul. Grójeckiej w dzielnicy Ochota,...

Euroimplant powołał Konsorcjum Naukowe

Biotechnologiczna spółka Euroimplant S.A. 10 lutego 2012 roku w Łodzi podpisała umowę o współpracy z Politechniką Łódzką i Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki, na mocy której powołano Konsorcjum Naukowe. Celem Konsorcjum jest stworzenie platformy...

Uzdrowisko Horyniec: wydłużenie wyłączności negocjacyjnej

Ministerstwo Skarbu Państwa podjęło decyzję o wydłużeniu przyznanej spółce Europejskie Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne Lotos Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce Zdroju wyłączności negocjacyjnej w procesie prywatyzacji spółki Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o....

Ministerstwo Skarbu Państwa zakończyło negocjacje z PCZ

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o podjęciu 9 lutego 2012 decyzji w sprawie odstąpienia od negocjacji ze spółką PCZ S.A. w sprawie zakupu udziałów w Uzdrowisku Wysowa. We wrześniu 2011 MSP parafowało projekt umowy sprzedaży...

EMC: zmiany w umowach z NFZ

EMC S.A. podpisał kolejne umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dotyczą one usług medycznych świadczonych przez szpitale w Piasecznie, w Ząbkowicach i w Kowarach. Wartość kontraktu placówek zwiększyła się o 1,3 mln zł. Umowa zawarta przez...

Medicover otworzył kolejną przychodnię w Krakowie

Medicover otworzył nowe Centrum Medyczne w Krakowie. Placówka, zlokalizowana przy ulicy Bora Komorowskiego 25B, w budynku QUATTRO B, świadczy usługi w zakresie opieki ambulatoryjnej i diagnostyki. To już trzecie Centrum Medicover w stolicy Małopolski. Centrum...

Scanmed Multimedis otworzy placówkę w Katowicach

Scanmed Multimedis utworzy nową przychodnię. Placówka będzie się mieściła w Katowicach przy ulicy Korczaka 10. Spółka zawarła już w tym celu umowę najmu lokalu. Otwarcie przychodni planowane jest w trzecim kwartale 2012 roku. Docelowo przychodnia,...

PCZ zadebiutuje na rynku głównym GPW

Zarząd Spółki PCZ S.A. podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji zwykłych spółki, będących w obrocie publicznym na rynku NewConnect oraz wyemitowanych w ramach...