Scanmed Multimedis przejmie spółkę Medrun

Scanmed Multimedis S.A. zawarł umowę inwestycyjną z udziałowcami spółki Medrun Sp. z o.o., prowadzącej działalność w zakresie komercyjnych usług medycznych na terenie Warszawy i Wrocławia. W wyniku umowy Scanmed przejmie 51 procent udziałów spółki...

Polmed: otwarcie trzeciej placówki w Warszawie

W styczniu 2012 roku w Warszawie zostało otwarte kolejne Centrum Medyczne Polmed. Jest to trzecia inwestycja realizowana przez spółkę w stolicy. Placówka znajduje się przy ulicy Puławskiej 410 A. Na realizację tego przedsięwzięcia firma...

CMP: POZ w placówce na Ursynowie

Centrum Medyczne CMP Ursynów od lutego 2012 rozszerzyło zakres usług o poradnię podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjenci, którzy zdeklarują chęć korzystania z lekarza pierwszego kontaktu w tej przychodni, będą mieli także możliwość uzyskania 50-procentowej zniżki...

PZ Cormay: 6 mln zł na dofinansowanie analizatora

Spółka PZ Cormay S.A. otrzyma 6 034 240 zł ze środków unijnych na dofinansowanie projektu "Opracowanie wysokowydajnego analizatora biochemicznego z dedykowanymi odczynnikami". Projekt będzie realizowany w województwie lubelskim. Środki zostały przyznane przez Polską...

Swissmed: kontrakt z NFZ na diagnostykę

Swissmed Centrum Zdrowia podpisał aneks do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczący udzielania świadczeń w zakresie ambulatoryjnych badań diagnostycznych. Wartość aneksu wynosi 1 181 637,50 zł. Aneks dotyczył badań endoskopowych przewodu pokarmowego - gastroskopii (wartość...

Konferencja "Postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów"

W dniach 27-28 kwietnia 2012 roku odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów neuroendokrynnych". Spotkają się na niej polscy i zagraniczni eksperci reprezentujący różne dziedziny medycyny, zajmujące się problematyką...

Trójstronne spotkanie w sprawie chirurgii i ubezpieczeń

1 lutego 2012 odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, w trakcie którego omawiano między innymi kwestie kwestię ubezpieczeń od zdarzeń medycznych, wymogu posiadania pielęgniarki operacyjnej podczas zabiegów okulistycznych oraz wymogu posiadania bloku...

Prywatyzacja spółki COIG S.A.: wyłączność dla Wasko

Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o udzieleniu wyłączności negocjacyjnej w procesie prywatyzacji spółki COIG S.A. z siedzibą w Katowicach spółce Wasko S.A. z Gliwic. Wyłączność została udzielona do 5 marca 2012 roku. Na zaproszenie do...

Ascencid FIZ InMedica inwestuje w medycynę

Ascendis FIZ InMedica, pierwszy na polskim rynku fundusz medyczny uruchomiony przez Secus Asset Management SA, inwestuje w spółki prowadzące działalność medyczną. Pierwsza transakcja dotyczyła Centrum Medycznego Małgorzata, specjalizującego się w onkologii. Wartość transakcji wynosiła...

Rzeszów: CM Medyk otworzył Dom Opiekuńczo-Leczniczy

Centrum Medyczne Medyk z Rzeszowa otworzyło Całodobowy Dom Opiekuńczo-Leczniczy zlokalizowany przy stacji dializ w Leżajsku. Ośrodek jest przeznaczony szczególnie dla osób dializowanych, wymagających opieki i dojeżdżających daleko na dializy. Usługi ośrodka są płatne. Cena...