Chorzów: Novia-Med zamiast Era Med

NZOZ Era Med. z Chorzowa zmienił nazwę na Novia Med. Zmiana jest wynikiem przejęcia NZOZ-u kilka lat temu przez spółkę Novia. W planach jest dalszy rozwój usług specjalistycznych oferowanych przez placówkę. Pod koniec roku 2011...

Wzrost znaczenia prywatnego sektora w Europie

W krajach europejskich w ostatnich kilku latach zauważalny jest wzrost liczby prywatnych placówek medycznych. Stanową one istotny element systemu ochrony zdrowia. Dane na ten temat zostały przedstawione przez prezesa spółki EMC, Piotra Gerbera podczas...

CM Damiana: nowa placówka w Warszawie

Centrum Medyczne Damiana otworzyło na początku stycznia 2012 roku kolejną, piątą placówkę w Warszawie. Przychodnia mieści się w Galerii Handlowej Metro BIS przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 85. Do nowej placówki została przeniesiona przychodnia...

CM Damiana patronem akcji profilaktycznej

Już po raz drugi Centrum Medyczne Damiana objęło patronat medyczny nad Europejskim Tygodniem Walki z Rakiem Szyjki Macicy, którego organizatorami są Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy Kwiat Kobiecości oraz miesięcznik Glamour. Patronat...

"Laur Klienta" dla Centrum Medycznego Medicover

Medicover został wyróżniony w kolejnej edycji ogólnopolskiego plebiscytu ?Laur Klienta 2011', w kategorii ?Usługi medyczne'. ?Laur Klienta' to największy w Polsce projekt konsumencki, w ramach którego co roku wyłaniane są najpopularniejsze produkty i usługi...

Zmiana numerów ksiąg rejestrowych podmiotów leczniczych

1 listopada 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w...

Zmiana ustawy o dokumentacji medycznej – konsultacje

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji ...

Zmiana ustawy o refundacji leków

Ministerstwo Zdrowia opublikowałoprojekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw http://cml.kpp.org.pl/akty_prawne/?act=3560 Projekt nie został jak na razie skierowany do konsultacji społecznych.  

Grupa Nowy Szpital: zmiany organizacyjne w spółkach

13 lutego 2012 roku Bartosz Kapczyński został powołany na Członka Zarządu największej polskiej sieci medycznej Lux Med. Na nowym stanowisku odpowiadał będzie za Pion Sprzedaży i Obsługi Klienta. Bartosz Kapczyński związany jest z firmą od...

Enel-Med.: trzecie miejsce w wojewódzkim audycie

W przeprowadzonym w grudniu 2011 r. audycie zdjęć mammograficznych wykonywanych w ramach badań przesiewowych, Oddział Diagnostyczny Bielany Centrum Medycznego Enel-Med uplasował się na 3. miejscu wśród 246 placówek z województwa mazowieckiego. Audyt przeprowadzany jest co...