EMC: kolejne umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Lubmed, spółka zależna EMC, oraz należący do EMC Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich podpisały kolejne umowy dotyczące finansowania usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Spółka Lubmed podpisała umowę dotyczącą udzielania świadczeń gwarantowanych w...

Konsultacje w sprawie nowych rozporządzeń

Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło proces konsultacyjny dotyczący rozporządzeń do ustawy o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia. Wszystkich rozporządzeń będzie jedenaście. Do konsultacji przekazano pierwsze trzy.Do konsultacji przekazany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu...

EMC Silesia: projekt inwestycyjny w Katowicach za 8,4 mln zł

Spółka EMC Silesia, należąca do EMC Instytut Medyczny S.A., realizuje projekt rozbudowy Szpitala Geriatrycznego w Katowicach oraz utworzenia w nim Centrum Profilaktyki Starzenia - Centrum Badawczo-Rozwojowego. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach...

Szpital Bukowiec: nowy Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

W połowie stycznia 2012 roku w Szpitalu Bukowiec, należącym do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kowarach, działającego w ramach sieci EMC, został uruchomiony Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Na liczącym 16 łóżek Oddziale mogą się leczyć...

GNS inwestuje w nowy sprzęt i modernizacje

Placówki Grupy Nowy Szpital inwestują w zakupy nowego sprzętu medycznego oraz w remonty i modernizacje pomieszczeń. Szpitale w Świeciu, Olkuszu i Świebodzinie pod koniec roku 2011 kupiły tomografy komputerowe. W Nakle i Wąbrzeźnie rozpoczęły...

Dobre perspektywy inwestycji zagranicznych w Polsce

45 procent międzynarodowych firm, które posiadają zagraniczne inwestycje w krajach rozwijających się wskazuje Polskę jako jedną z lokalizacji, która oferuje największe możliwości zwiększenia dochodów w perspektywie 3 lat. Nasz kraj znalazł się na drugim...

Fresenius: stacja dializ w Ostródzie z kontraktem

Od 25 stycznia 2012, po trzech latach od wybudowania stacji dializ w Ostródzie, pacjenci mogą korzystać z usług tej placówki w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. To jedyny ośrodek leczenia nerkozastępczego w powiecie...

Mavit: środki unijne na inwestycję

Centrum Medyczne Mavit otrzyma dofinansowanie na zrealizowaną inwestycję rozbudowy placówki w Warszawie. Środki będą pochodziły z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Działania 7.1 Infrastruktura służąca...

EMC: umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

EMC Instytut Medyczny S.A. podpisał umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim oraz w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku koło Opola. Umowa zawarta z...

Polmed: kontrakty z NFZ o wartości 13 mln zł

Polmed zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia aneksy do umów w ramach pakietu kontraktów na rok 2012. Łączna wartość umów spółki wynosi 12 872 208,55 zł. Jest to jedynie wartość szacunkowa, ponieważ nie zostały jeszcze...