EMC: poprawa wyników w I kwartale 2012 roku

Skonsolidowane przychody Grupy EMC Instytut Medyczny wzrosły w pierwszym kwartale 2012 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2011 o ponad  15 procent, osiągając 40,64 mln zł  Zysk operacyjny wyniósł 2,67 mln zł wobec...

Voxel: 22 mln zł przychodów w I kwartale 2012

Grupa Voxel osiągnęła w I kwartale 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 22 984,7 tys. zł. W analogicznym okresie roku 2011 odnotowano przychody o wartości 16 992,7 tys. zł. Zysk netto w...

Genomed: korekta prognozy przychodów o 30 procent

Spółka Genomed, zajmująca się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną, skorygowała prognozę przychodów na rok 2012. Przedstawiona prognoza przewidywała osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w roku 2012 w wysokości 9.874.000...

Scanmed Multimedis: 10 mln zł przychodów w I kwartale

Skonsolidowane przychody Scanmed Multimedis za I kwartał 2012r. wyniosły ponad 10,5 mln PLN i były wyższe o 35,0% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2011. Zysk netto wygenerowany przez Grupę w I kwartale...

Global buduje ?galerię medyczną?

Spółka Global buduje we Wrocławiu kompleks medyczny za 60 mln zł. Zakończyły się prace projektowe, obecnie rozpoczynają się prace budowlane. Zakończenie inwestycji jest planowane na styczeń 2014 roku. Obiekt powstaje na tzw. Kępie Mieszczańskiej, wyspie...

Żary: szpital ograniczył działalność poradni

NZOZ Szpital na Wyspie w Żarach zakończył działalność poradni reumatologicznej i poradni neurologii dziecięcej w Lubsku oraz poradni alergologicznej. Decyzja ta była spowodowana zmianami w kontraktowaniu przez NFZ świadczeń medycznych. Zmiany dotyczą dostępności poradni, które...

Manager Award 2012 dla Anny Rulkiewicz

Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med oraz prezes zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej, została nagrodzona tytułem Manager Award 2012. Wyróżnienie zostało nadane za innowacje na rynku medycznym i zdrowotnym. - ?Obchodząca w tym roku swoje...

Rola przedsiębiorców w polityce zdrowotnej

Konstruowanie polityki zdrowotnej musi uwzględniać zmieniającą się rolę przedsiębiorstw prywatnych. Niedobór środków finansowych w publicznej ochronie zdrowia powodują, że przedsiębiorcy będą zmuszeni do poniesienia pewnych wydatków związanych ze zdrowiem pracowników ? mówiła prof. SGH...

Ministerstwo Zdrowia kreatorem polityki zdrowotnej

Ministerstwo Zdrowia jest raczej Ministerstwem Choroby, a to ono, a nie NFZ, powinno być strategicznym centrum podnoszenia stanu zdrowia Polaków dzięki profesjonalnie formułowanej polityce zdrowotnej i wdrażanym zasadom zdrowia publicznego ? mówiła prof. SGH...

Lux Med: przejęcie 100 procent udziałów spółki Endoterapia

Grupa Lux Med nabyła 100 procent udziałów spółki Endoterapia, która specjalizuje się w gastroenterologii. Spółka prowadzi dwa oddziały w Warszawie i Łodzi, w których świadczy usługi zarówno w trybie hospitalizacji planowej, jak i chirurgii...