Rozporządzenie MZ wyeliminowało wiele placówek

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 listopada 2011 roku wprowadziło zmiany w wymaganiach, jakie muszą spełniać szpitale jednego dnia, by ubiegać się o kontrakt z NFZ. Dotyczą one między innymi...

Emisja EMC zakończyła się sukcesem

Projekt rozbudowy Szpitala w Katowicach             Inwestorzy objęli całość akcji serii G w ilości 1.189.602 sztuk spółki EMC Instytut Medyczny, oferowanych po 7,86 zł za sztukę. Środki z nowej emisji akcji trafić mają przede wszystkim...

Scanmed Multimedis: finalizacja przejęcia Medrun Sp. z o.o.

Scanmed Multimedis S.A. sfinalizowała nabycie 51 procent udziałów Medrun. Transakcja przejęcia została sfinansowana ze środków własnych Scanmed Multimedis. Dzięki temu notowana na NewConnect firma medyczna z portfela Black Lion NFI znacznie rozszerza swoją działalność...

Serenity: umowa z PZU

Spółka Serenity S.A. zawarła umowę z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie której świadczyć będzie usługi w zakresie orzecznictwa lekarskiego i rehabilitacji na rzecz osób poszkodowanych, w ramach likwidacji szkód...

Aliance Medical działa jako EuroDiagnostic sp. z o.o.

Firma Alliance Medical działająca na rynku diagnostyki obrazowej, odłączyła się od brytyjskiej Alliance Medical Group , której filię dotychczas stanowiła, i działa obecnie jako polska spółka EuroDiagnostic sp. o.o. Zakres działalności spółki pozostał bez...

CM Sanitas: nowe usługi specjalistyczne

Centrum Medyczne Sanitas z Lublina rozszerzyło zakres usług o konsultacje w zakresie hipertensjologii (profilaktyka i leczenie nadciśnienia tętniczego). Konsultacje są wyłącznie komercyjne. Cena wizyty wynosi 120 zł. Lekarz udzielający konsultacji w zakresie hipertensjologii wykonuje także...

NFZ: Nie będzie wynajmowania sal operacyjnych

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że niedopuszczalne jest, aby świadczeniodawca mający zawartą umowę na udzielanie świadczeń w trybie 24 godzin miał, niezależnie od liczby sal operacyjnych, podpisaną umowę z innym świadczeniodawcą na najem, dzierżawę lub...

Nestor Medical: nowa pracownia diagnostyczna

Spółka Nestor Medical z Bydgoszczy otworzyła pracownię tomografii komputerowej w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie. To druga placówka spółki. Oprócz niej Nestor Medical prowadzi pracownię rezonansu magnetycznego w Szpitalu Powiatowym w Śremie. Koszt inwestycji...

EMC: zwiększenie kontraktu z NFZ we Wrocławiu

EMC Instytut Medyczny zwiększył kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia o prawie milion złotych. Nastąpiło to w wyniku podpisania aneksu do umowy zawartej z Dolnośląskim Oddziałem NFZ na usługi świadczone przez EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z...

CSIOZ zaprasza na szkolenie

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Standardy interoperacyjności systemu P1 na przykładzie statystyki publicznej w ochronie zdrowia", które odbędzie się w siedzibie CSIOZ w Warszawie. Celem szkolenia jest zapoznanie...