Lekarze POZ nie podpiszą umów na świadczenia w roku 2015

Jacek Krajewski, Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie Jak co roku, jesienią, w imieniu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zrzeszonych w Federacji podjęliśmy rozmowy, dotyczące zasad finansowania i...

Projekty kreują projakościowy kierunek zmian

Joanna Szyman, prezes Scanmed Multimedis Projekty wdrożone przez Scanmed Multimedis, które zostały nagrodzone podczas konkursu  Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer...

Dyrektywa transgraniczna korzystna dla pacjentów

Andrzej Mądrala, prezes Centrum Medycznego Mavit Dyrektywa  Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie stosowania prawa pacjentów w transgranicznej...

Środki unijne rozdzielane bez konsultacji z sektorem prywatnym

Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych OSSP będzie protestować w sprawie rozdziału środków unijnych bez konsultacji z sektorem prywatnym. O tym, że tzw. ZIT-y przewidują...

Komisja Europejska w sprawie pomocy państwa dla szpitali

Maciej Barczewski, Kancelaria Adwokacka SCBP Sykuna-Cieslewicz-Bartecki Komisja Europejska po zbadaniu finansowania publicznego przyznanego sieci belgijskich szpitali publicznych IRIS uznała, że w latach 1996-2007 szpitale te...

Podmioty lecznicze powinny mieć równy dostęp do programów unijnych

Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Z zaniepokojeniem zapoznaliśmy się z prezentacjami umieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, które przedstawiają ramy dla Programu Operacyjnego Infrastruktura...

Najtrudniejsze są zmiany w systemie prawnym

Tomasz Wachnicki, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, członek zarządu Air Liquide Polska Rok 2017 trudno jest podsumować w jednoznaczny sposób. Był to kolejny rok...

Przyznane środki nie wystarczą na koszty świadczeń

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego Zmniejszenie środków z NFZ dla województwa mazowieckiego na rok 2012 oznacza jeszcze większe kłopoty finansowe wszystkich placówek zdrowia na Mazowszu....

Ubezpieczenia zdrowotne, dyrektywa transgraniczna i jakość – tematy na rok 2014

Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych Trzy tematy będą w roku 2014 dla przedsiębiorców działających na rynku medycznym. Będą to dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, dyrektywa...

Śródków na ochronę zdrowia jest zbyt mało, potrzebne jest także mądre gospodarowanie

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej: Dla stworzenia efektywnego systemu ochrony zdrowia potrzebne jest wdrożenie odpowiedniego planu, jego monitorowanie, nadzorowanie oraz badanie skuteczności. Konieczne jest...