Dyrektywa PE ograniczy działalność polskich firm

Rafał Rzeźniczak, Prezes Zarządu, Promedica Care Sp. z o.o. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług wprowadza szereg zmian dotyczących tej dziedziny działalności. Zmiany te mogą w znaczący...

Ubezpieczenia zdrowotne, dyrektywa transgraniczna i jakość – tematy na rok 2014

Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych Trzy tematy będą w roku 2014 dla przedsiębiorców działających na rynku medycznym. Będą to dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, dyrektywa transgraniczna oraz  jakość usług medycznych. Z wprowadzeniem prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych duże...

Trend: konsolidacja polskiego sektora opieki długoterminowej

dr Marcin Zawadzki, założyciel i współwłaściciel MEDI-system Najbliższe lata przyniosą ogromne wyzwania demograficzne i organizacyjne. Zmiany na rynku pracy, spodziewane zmiany w sposobach finansowania i regulacji rynku medycznego oraz rosnąca świadomość społeczna, a tym...

Projekt nowelizacji ustawy pełen kontrowersji

Michał Modro, Radca prawny Kancelaria Radców Prawnych Araszkiewicz & Modro W ramach proponowanej nowelizacji ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 4 lipca 2013 roku na szczególną uwagę zasługuje wyodrębnienie poradni przyszpitalnej, jednak...

Ta dymisja niczego nie zmienia

Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych Rozstaję się z panią Pachciarz bez żalu. Jako prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nie wprowadziła rewolucji, zresztą jej nominację uważałem za polityczną. Jest prawnikiem z wykształcenia, miała niewielkie doświadczenie...

Komisja Europejska w sprawie pomocy państwa dla szpitali

Maciej Barczewski, Kancelaria Adwokacka SCBP Sykuna-Cieslewicz-Bartecki Komisja Europejska po zbadaniu finansowania publicznego przyznanego sieci belgijskich szpitali publicznych IRIS uznała, że w latach 1996-2007 szpitale te skorzystały z finansowania publicznego tytułem rekompensaty za zadania z zakresu...

ZPP przeciwko przepisom w sprawie karetek

Marek Wójcik, ekspert Związek Powiatów Polskich Związek Powiatów Polskich skutecznie zablokował podpisanie przez ministra zdrowia projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Gdyby proponowane zapisy weszły w życie, każdy...

Koszty opieki zdrowotnej będą rosły

Artur Białkowski, Wiceprezes Zarządu Medicover Polska Dostęp do świadczeń szpitalnych i skrócenie kolejek – to tematy, które zdominowały  debatę publiczną w sektorze ochrony zdrowia w 2017 roku. Największą zmianę w tym zakresie przyniosła z pewnością...

Budżet NFZ na rok 2014 to plan kryzysowy

Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawcy RP Komisja zdrowia Sejmu RP pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r. Planowany budżet jest o 0,1 procent wyższy niż tegoroczny. Zdaniem Pracodawców RP jest to...

Forum Ochrony Zdrowia: poszukiwanie metod zwiększania skuteczności

Andrzej Mądrala, Pracodawcy RP Przewodniczący Rady Programowej Forum IV Forum Ochrony Zdrowia, odbywające się w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy, odbędzie się w okresie szczególnym dla gospodarki zdrowotnej kraju. W dynamicznym otoczeniu społecznym i gospodarczym sprostanie...