Powstała Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się

Agnieszka Szpara, Rada Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się Celem Fundacji na Rzecz Zdrowego Starzenia się jest przede wszystkim opracowanie i propagowanie rozwiązań  na rzecz...

Ta dymisja niczego nie zmienia

Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych Rozstaję się z panią Pachciarz bez żalu. Jako prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nie wprowadziła rewolucji, zresztą jej nominację...

A jeśli tak niska wycena została przemyślana?

Robert MołdachInstytut Zdrowia i Demokracji Robert Mołdach, Instytut Zdrowia i Demokracji Debata o wycenie zaćmy, która przetoczyła się przez Polskę w ostatnich tygodniach sugerowała, że prezes...

Ustawa preferuje publiczne placówki

Marek Wójcik, Związek Powiatów Polskich Zmiana ustawy o świadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych wprowadziła pojęcia ciągłości i kompleksowości świadczeń, które będą  brane pod...

Trzeba zwiększyć rolę lekarza rodzinnego

Marcin Szulwiński prezes Grupy Nowy Szpital Pilnie musimy rozpocząć dyskusję o funkcjonowaniu lekarza rodzinnego w systemie ochrony zdrowia. Lekarz rodzinny, który zna pacjenta, a przede...

Dyrektywa transgraniczna korzystna dla pacjentów

Andrzej Mądrala, prezes Centrum Medycznego Mavit Dyrektywa  Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie stosowania prawa pacjentów w transgranicznej...

Jesteśmy daleko z przygotowaniami do wprowadzenia dyrektywy

Jarosław Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali Grozi nam, że to nie polskie szpitale przejmą niemieckich pacjentów, a odwrotnie - niemieckie polskich. Jesteśmy bowiem daleko z...

Projekt ustawy zawiera rozwiązania szkodliwe dla sektora

Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie ustawy o swobodzie działalności...

Sektor prywatny buduje trwałe relacje z otoczeniem

Anna Szczerbak, Prezes spółki Nafis Podczas Forum Zdrowia w Krynicy przedstawiciele prywatnych szpitali po raz kolejny mieli okazję przypomnieć o swojej roli i zaangażowaniu w tworzenie...

Forum Ochrony Zdrowia: bez wniosków dla decydentów

Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych Sesje Forum Ochrony Zdrowia, które odbywało się w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy, nie pozwoliły na wyciągnięcie wniosków,...