Diagnostykę przyszłości wdrażamy już dzisiaj

Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka Rok 2018 był ukoronowaniem naszej dwudziestoletniej działalności na rynku. Był to rok podsumowań, ale i potwierdzenia stabilności zbudowanej przez...

E-zdrowie i telemedycyna to dobry kierunek zmian w opiece zdrowotnej

Iwona Pokwicka, wiceprezes zarządu, dyrektor pionu operacyjnego i medycznego Medicover Polska W 2018 roku mogliśmy w ochronie zdrowia obserwować ważne zmiany w obszarze e-zdrowia...

Potrzebne jest leczenie oparte na wartości i kompleksowa opieka

Dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. Mijający rok był dużym wyzwaniem organizacyjnym dla Fresenius Nephrocare Polska. Łączenie konieczności optymalizacji kosztów...

Zmiany proponowane w ustawie to wzrost kosztów i ograniczenie dostępności in vitro

Dr n. med. Tomasz Rokicki, specjalista ginekolog-położnik, dyrektor medyczny klinik leczenia niepłodności InviMed Dyskusje o ograniczaniu dostępu do leczenia metodą in vitro toczą się od...

Polska Federacja Szpitali: zmiany wymagają opinii menedżerów

Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali Polska Federacja Szpitali wielokrotnie zwracała uwagę na fakt znacznego rozmijania się wymagań dotyczących oddziałów intensywnej terapii z realnymi...

Skalą wykorzystania telemedycyny jest jej zastosowanie w publicznym systemie ochrony zdrowia

Dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. systemów medycznych w Medicover, członek zarządu Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza Dziś jesteśmy o krok od powszechnego wdrożenia w...

Pracodawcy RP: sieć szpitali czeka na podsumowanie

Już ponad 400 dni temu weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadziła w Polsce tzw. sieć...

Zarządzenie prezesa NFZ nie skróci kolejek do lekarzy

Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Każda możliwość otrzymania dodatkowych środków finansowych w celu zapewniania dostępu do świadczeń jest przez nas popierana, jednak wprowadzenie premiowania...

Ustawa o dodatkowych ubezpieczeniach uporządkuje rynek

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne mogą działać bez ustawy, ale ustawa pozwoliłaby na uporządkowanie tego sektora, sprawiłaby, że składki mogłyby być dostępne dla każdego – mówiła...

100 tysięcy osób korzysta już z aplikacji mobilnej Enel-Med

Adam Rozwadowski, założyciel Enel-Med Enel-Med jako jeden z nielicznych podmiotów podłączył swój system informatyczny do programu e-recepty, umożliwiając tym samym skorzystanie ze wszystkich udogodnień,...