CenterMed Kielce z kontraktem na fizjoterapię

0
582

CenterMed Kielce podpisał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie zabiegów w zakresie fizjoterapii domowej. Wartość kontraktu w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku wynosi 54 648 zł.

Fizjoterapia domowa przeznaczona jest dla pacjentów unieruchomionych, którzy z powodu dysfunkcji narządu ruchu nie mogą dotrzeć do ośrodków ambulatoryjnych. Zabiegi w domu nie różnią się jakością od tych wykonywanych w ośrodkach rehabilitacji.

Zabiegi z możliwością dojazdu dotyczą rehabilitacji neurologicznej, na przykład dla pacjentów po udarach, wylewach oraz ze stwardnieniem rozsianym, rehabilitacji ortopedycznej i urazowej po złamaniach, zwichnięciach, skręceniach czy rehabilitacji reumatologicznej. Mogą obejmować kinezyterapię, masaże, elektrolecznictwo, leczenie polem elektromagnetycznym, światłolecznictwo i termoterapię.

Celem świadczeń wykonywanych w domu jest nauczenie pacjenta samodzielności w podstawowych czynnościach takich jak lokomocja, higiena osobista, ubieranie czy wstawanie z łóżka. Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

– W ramach wizyt domowych szczególny nacisk kładziemy na edukację rodziny i opiekunów, aby wszelkie czynności związane z opieką nad chorym były jak najmniej obciążające. – mówi Bartłomiej Ostręga – prezes CenterMed Kielce Sp. z o.o.

CenterMed Kielce posiada także kontrakt z NFZ na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz profilaktyczne programy zdrowotne. Wartość całego kontraktu to prawie 59 tys. zł. W ramach NFZ oferowana jest także podstawowa opieka zdrowotna.

Świadczenia w zakresie fizjoterapii domowej oferowane są przez placówkę CenterMed Kielce, która działa przy alei Tysiąclecia Państwa Polskiego, na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej.

W Kielcach działają też placówki CenterMed usytuowane przy ulicach: Piekoszowskiej 126 oraz Szansa 5.

Grupa CenterMed posiada w sumie 24 placówki i jeden szpital. Centra medyczne działają w największych miastach w kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Lublinie,  a także w Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku.

Placówki oferują szeroką opiekę medyczną, od badań diagnostycznych, poprzez medycynę pracy, konsultacje lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, rehabilitację, badania profilaktyczne i usługi stomatologiczne, aż po opiekę szpitalną. CenterMed współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz firmami ubezpieczeniowymi.