Centrum Badań DNA rekomendowane do dofinansowania unijnego

0
323


Projekt Centrum Badań DNA Sp. z o.o. znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania ze środków unijnych. Projekt dotyczy opracowania unikalnych na świecie narzędzi do diagnostyki, monitorowania postępu i personalizacji leczenia pacjentów z rakami głowy i szyi w oparciu o markery we krwi obwodowej (tzw. płynna biopsja).

Dofinansowanie unijne będzie pochodzić z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4.

Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Medyczny im.K. Marcinkowskiego w Poznaniu (lider), Szpital Kliniczny im.H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Instytut Genetyki Człowieka PAN oraz Centrum Badań DNA Sp. z o.o wnioskowało o kwotę 4 608 637,50 zł, z czego budżet spółki Centrum Badań DNA wynosi 2.095.000 zł.

Realizacja badań klinicznych planowana jest w latach 2018-2019, a wdrożenie w roku 2020.

Centrum Badań DNA jest w konsorcjum odpowiedzialna za wykonywanie kluczowych badań w technologii NGS, walidację oraz wdrożenie efektów projektu.

Prognozy rozwoju globalnego segmentu rynku liquid biopsy (płynnej biopsji) sugerują iż osiągnie on wartość 1,66 mld USD do 2021 roku, z szacowanych 0,58 mld USD w roku 2016.

Centrum Badań DNA Sp. z o.o., działa w Poznaniu przy ulicy Inflanckiej. Jest to ośrodek badawczo-diagnostyczny, którego celem jest wdrażanie i oferowanie nowoczesnych technologii w zakresie analiz DNA, a tym samym wprowadzenie na rynek najnowocześniejszej diagnostyki medycznej. Firma prowadzi własne prace badawcze i współpracuje z wieloma ośrodkami i instytucjami naukowymi i diagnostycznymi z całego świata.

Efektem działalności spółki jest między innymi opracowanie innowacyjnych na skalę światową testów wykrywających predyspozycje genetyczne do raka jelita grubego oraz nowotworu prostaty.

Centrum Badań DNA to spółka zależna Inno-Gene S.A., do której należy także spółka NewLab Systems.