CMJ: kolejne akredytacje dla prywatnych szpitali

0
341

Minister zdrowia przyznał akredytacje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia kolejnym szpitalom. Wśród nich są dwie placówki prywatne – Szpital w Gostyninie prowadzony przez spółkę Arion-Med. oraz Szpital Zakonu Bonifratrów z Łodzi.

Poza tym certyfikaty CMJ otrzymały jednostki publiczne:
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu,
– Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w zakresie działalności Szpitala im. E. Biernackiego,
– Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. w zakresie działalności Szpitala Świętej Trójcy,
– Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
– Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
–  Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
– Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. w zakresie działalności Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie

Pięć szpitali zdobyło akredytację w ramach projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W sumie certyfikaty posiada już 196 placówek. Pełna lista akredytowanych szpitali jest dostępna na stronie CMJ.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez Ministra Zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki polskiej opieki zdrowotnej.

Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.