Dent-a-Medical: niższe przychody i zyski w III kwartale 2017

0
272

Spółka Dent-a-Medical zakończyła III kwartał 2017 roku zyskiem netto w wysokości 27,5 tys. zł. Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2017 roku wyniosły 74,4 tys. zł, rok wcześniej było to 160,3 tys. zł. Przychody w całości generowane były przez działalność stomatologiczną i  wynikały przede wszystkich z realizacji umowy ze spółką Lux Med.

Zysk netto w III kwartale 2017 miał wartość 27 469 zł, rok wcześniej było to 40 623 zł.

Działalność Dent-a-Medical S.A. skupia się od IV kwartału 2016 roku na dwóch obszarach: stomatologicznym i nowym – handlu produktami rolnymi. Segment deweloperski, wprowadzony od IV kwartału 2014 roku jako dodatkowy segment działalności, jest wygaszany.

Spółka oferuje dostęp do usług stomatologicznych bezpośrednio osobom indywidualnym oraz pośrednio poprzez współpracę z podmiotami oferującymi pakiety usług medycznych osobom indywidualnym oraz w formie grupowej zakładom pracy. Oferowanie usług odbywa się poprzez liczącą ponad trzysta placówek, ogólnopolską sieć partnerskich klinik stomatologicznych, działających pod znakiem Dent-a-Medical.

Spółka konstruuje produkty abonamentowe i ubezpieczeniowe z zakresu opieki stomatologicznej (programy opieki stomatologicznej) i dystrybuuje je jako produkty samodzielne lub jako składowe innych produktów (np. ubezpieczeń medycznych, pakietów assistance) w kanałach B2B (business to business), B2B2C (business to business to client) oraz w bezpośredniej sprzedaży do klienta ostatecznego – pacjenta, obsługiwanego w gabinetach partnerskich Dent-a-Medical.

Produkty są zróżnicowane pod względem zakresu usług, wysokości rabatów na leczenie stomatologiczne oraz dodatkowych korzyści. Dzięki temu można je oferować je zarówno jako nisko kosztową wartość dodaną do innych produktów jak i jako pełnowartościowy, kompletny produkt do samodzielnej sprzedaży bądź jako bazę produktu ubezpieczeniowego.

Dent-a-Medical zamierza w dalszym ciągu rozwijać segment stomatologiczny, poszukując nowych źródeł przychodów. Nie wyklucza także działań w kierunku zorganizowania własnej kliniki stomatologicznej.