Dent-a-Medical: spadek przychodów w roku 2016

0
317


Spółka Dent-a-Medical trzeci rok z rzędu zakończyła zyskiem netto, pomimo niższych przychodów. W roku 2016 przychody ze sprzedaży wyniosły 641,8 tys. zł. Rok wcześniej było to 2 276 tys. zł. 

Powodem spadku przychodów było zakończenie i rozliczenie realizowanego przez spółkę projektu deweloperskiego. W IV kwartale 2016 roku spółka zdecydowała o wygaszenie tego segmentu działalności.

Zysk netto za rok 2016 wyniósł 74 tys. zł (rok wcześniej było to 74,5 tys. zł).

W roku 2016 zmieniała się struktura aktywów, co związane było z rozliczeniem projektów deweloperskich. Spółka nabyła pakiet 60,19 procenta udziałów w Arthon sp. z o.o. z Rzeszowa za 604,9 tys. zł.

Wysoką dynamikę, prawie 22 procent w porównaniu do poprzedniego roku spółka wykazała w segmencie stomatologicznym, co wynikało głównie z realizacji umowy ze spółką Lux Med. Głównym źródłem przychodów była sprzedaż programów opieki stomatologicznej w różnych formach, w tym na rzesz sieci Lux Med.

Głównym źródłem przychodów w segmencie deweloperskim były umowy o roboty budowalne w formule generalnego wykonawcy, w tym dotyczące dwóch budynków mieszkalnych w projekcie „Osiedle pod Olchami” w Krakowie.

Dent-a-Medical SA zarządza ogólnopolską siecią partnerską klinik stomatologicznych liczącą ponad 300 placówek. Spółka konstruuje produkty abonamentowe i ubezpieczeniowe z zakresu opieki stomatologicznej (programy opieki stomatologicznej) i dystrybuuje je jako produkty samodzielne lub jako składowe innych produktów (na przykład ubezpieczeń medycznych, pakietów assistance) w kanałach B2B (business to business), B2B2C (business to business to client) oraz w bezpośredniej sprzedaży do klienta ostatecznego (pacjenta). Pacjenci będący użytkownikami tych produktów obsługiwani są w gabinetach partnerskich sieci Dent-a-Medical.

Od 2014 roku spółka rozwijała segment deweloperski, jednak zrezygnowała z niego pod koniec 2016 roku. Nowym obszarem działalności jest natomiast handel produktami rolnymi.