Diagnostyka kupuje akcje spółki Genomed

0
664

Diagnostyka sp. z o.o., prowadząca sieć laboratoriów i punktów pobrań w całej Polsce, kupi 35,96 procent udziałów w kapitale zakładowym spółki Genomed S.A., czyli cały pakiet akcji od MCI Capital TFI S.A.

MCI Capital TFI S.A.  jest zarządzającym funduszem MCI.CreditVentures 2.0. FIZ, który posiada 35,96 procenta akcji Genomed, stanowiących 37,36 procenta głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki.

Akcje spółki posiadają także: członek zarządu Marek Zagulski (21,47 procenta głosów na WZA), prezes zarządu Anna Boguszewska-Chaculska (9,15 procenta głosów na WZA), członek zarządu Andrzej Pałucha, (5,96 procenta głosów na WZA) a także Iwona Wach, Andrzej Migdalski oraz inni akcjonariusze.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

Laboratoria Genomed S.A. uczestniczyły jako jedyne w Polsce w kontrolach jakości EMQN (European Molecular Quality Network) za rok 2017 w zakresie nieinwazyjnego, genetycznego badania prenatalnego (NIPT (Aneuploidies – pilot)) oraz sekwencjonowania nowej generacji dla mutacji somatycznych (NextGen DNA Sequencing (vSomatic)). Efektem były najwyższe noty na uzyskanych certyfikatach EMQN, które potwierdzają doświadczenie zespołu w zakresie zastosowania najbardziej nowoczesnych technik diagnostyki genetycznej oraz najwyższą jakość oferowanych badań.

Przychody Genomed S.A. w 2017 roku wyniosły 16.361,1 tys. zł i były o 14 procent wyższe od przychodów poprzedniego roku. Spółka osiągnęła za rok 2017 wynik brutto 2 210,8 tys. zł i EBITDA w wysokości 3 051,6 tys. zł.

Diagnostyka to największa sieć laboratoriów w Polsce. Posiada ponad 600 placówek, oferuje też największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów) dostępnych również bez skierowania od lekarza.

W ostatnim czasie Diagnostyka inwestowała już w badania genetyczne. Do Grupy dołączyły Centra Diagnostyki Genetycznej Genesis z Poznania. Diagnostyka nabyła także od Funduszu Internet Ventures z Grupy MCS większościowy pakiet udziałów w spółce będącej operatorem serwisu ZdrowieGeny.pl