E-zwolnienia będą obowiązkowe od grudnia 2018

0
482

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z 10 maja 2018 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i  macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą wydłużony został czas na wystawianie papierowych zwolnień lekarskich do 30 listopada 2018 roku.

Obecne przepisy dopuszczają oprócz formy elektronicznej także papierową formę zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, ale tylko do 30 czerwca 2018 roku.

Zgodnie z podpisaną nowelizacją okres ten został przesunięty o 5 miesięcy. Od 1 grudnia 2018 roku będzie można wystawiać tylko zwolnienia elektroniczne.

Przesunięcie terminu obowiązkowego wystawiania zwolnień wyłącznie w formie elektronicznej nastąpiło w wyniku interwencji organizacji lekarskich, które apelowały o to, tłumacząc, że część lekarzy w wieku emerytalnym ma problem z wystawianiem takich zwolnień. Dotyczy to szczególnie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, średnia wieku lekarzy zatrudnionych w takich placówkach jest najwyższa.