EMC: dziesięciolecie pierwszej prywatyzacji szpitala w Polsce

0
291


W 2014 roku mija 10 lat od prywatyzacji należącego do EMC Instytut Medyczny Szpitala św. Rocha w Ozimku. Była to pierwsza prywatyzacja szpitala publicznego w Polsce. Przez 10 lat działalności w ramach Grupy EMC Szpital św. Rocha poszerzył ofertę usług medycznych, blisko dwukrotnie zwiększył kontrakty z NFZ.

Przede wszystkim podniesiony został standard usług, szpital wyremontowano, uzupełniono i zakupiono nowe wyposażenie, zatrudniono nowych specjalistów, wprowadzono nowe metody leczenia i organizacji pracy.

Przed prywatyzacją sytuacja finansowa opolskiej placówki była tragiczna – zadłużenie sięgało 10 mln zł, przy 7,3 mln zł rocznego przychodu z NFZ. Pierwsze miesiące po przejęciu Szpitala św. Rocha  nie były łatwym okresem, gdyż trzeba było przekonać mieszkańców Ozimka i okolic, że nie będą musieli płacić za usługi medyczne.

– Tuż po sprywatyzowaniu szpitala obserwowaliśmy  masowy odpływ w pacjentów. Trzeba było kilku miesięcy, żeby przełamać stereotypy myślenia miejscowej ludności i przekonać mieszkańców, że leczenie w ładnych salach, z obrazami na ścianach oraz restauracyjne posiłki można otrzymać w ramach finansowania przez NFZ – wspomina Józef Tomasz Juros, ordynator chirurgii w 2004 roku, a dziś dyrektor i członek zarządu EMC Instytut Medyczny.

Dzisiaj opolska placówka specjalizuje się w technikach endoskopowych i zabiegach laparoskopowych. Operacje w Szpitalu św. Rocha przeprowadza między innymi profesor Józef Dzielicki wybitny chirurg, zaliczany twórców laparoskopii w Polsce .

Potwierdzeniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa oferowanych pacjentom usług medycznych jest uzyskanie przez Szpital św. Rocha w Ozimku w czerwcu 2014 roku akredytacji Centrum Monitorowania Jakości  w Ochronie Zdrowia.
Obecnie poziom zatrudnienia w placówce wynosi  ponad 170 osób, czyli tyle samo ile przed prywatyzacją. Szpital  prowadzi oddziały: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, pediatrii, rehabilitacji, oddział opieki długoterminowej dla dzieci oraz zakład opiekuńczo-leczniczy dla dorosłych.   

– Dziesięć lat temu decydując się na przejęcie upadającego szpitala w Ozimku byliśmy pionierami w skali kraju. Dzisiaj Szpital w Ozimku jest cieszącą się dobrą opinią pacjentów, prężnie działającą placówką. Doświadczenia, które nabyliśmy podczas tej pierwszej prywatyzacji,  pozwoliły nam z sukcesem powiększać Grupę EMC o kolejne jednostki – powiedział Piotr Gerber, przewodniczący Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny.

Obecnie w skład Grupy EMC wchodzi 10 szpitali z ponad 1 600 łóżkami oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej.