EMC Instytut Medyczny powołał zarząd

0
409

Rada nadzorcza spółki EMC Instytut Medyczny S.A. powołała 31 marca 2015 czteroosobowy zarząd. W skład zarządu weszli: Agnieszka Szpara jako prezes zarządu oraz Tomasz Suchowierski, Ireneusz Pikucki i Bożena Gołębiewska.

Zarząd został powołany 31 marca 2015 roku na okres nowej wspólnej pięcioletniej kadencji.

Kadencja zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. rozpoczyna się po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, czyli 1 kwietnia 2015 roku.

EMC Instytut Medyczny powstał w 2001 roku i obecnie w skład Grupy wchodzi 10 szpitali i 16 przychodni w sześciu województwach. EMC jest partnerem dla samorządów w całej Polsce. Obecnie szpitale sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.

Realizując usługi w ramach systemu publicznego, Grupa buduje przyjazny model leczenia, dostosowany do potrzeb każdego pacjenta – od lekarza POZ, poprzez porady specjalistyczne, pełną diagnostykę, leczenie szpitalne, do opieki nad ludźmi starszymi w wyspecjalizowanych ośrodkach lub warunkach domowych.

Grupa EMC osiągnęła w roku 2014 przychody netto ze sprzedaży w wysokości 243 132 tys. zł. Było to więcej o 40 procent niż roku 2013, kiedy to przychody wyniosły 172 556 tys. zł.