EMC: nowy dyrektor finansowy spółki

0
462

EMC Instytut Medyczny S.A. ma nowego dyrektora finansowego. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej 20 września 2018 roku powołano na to stanowisku oraz w skład zarządu spółki Tomasza Terleckiego.

Tomasz Terlecki jako członek zarządu będzie odpowiadał za strategię, zarządzanie oraz kontrolę finansową Grupy EMC, zarządzanie ryzykiem, akwizycje, inwestycje, zakupy, kontroling, audyt wewnętrzny oraz zapewnienie ładu korporacyjnego.

Tomasz Terlecki jest biegłym rewidentem, absolwentem studiów podyplomowych finanse i bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz programów: Startegic Leadership Academy i Management (CIMI & HBR). Ukończył wydział elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

Doświadczenie zdobył między innymi pracując w UNIT4 jako dyrektor finansowy i członek zarządu, w Elsevier jako dyrektor finansowy i członek zarządu, w Ruukki  jako dyrektor finansowy oraz w Lincoln Electric jako dyrektor finansowy.

Prezesem zarządu EMC Instytut Medyczny jest Rafał Szmuc, członkiem zarządu jest również Maciej Piorunek, pełniący funkcję dyrektora operacyjnego.

EMC prowadzi w całym kraju 10 Szpitali i 26 przychodni. Szpitale świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego. Wszystkie znalazły się w działającej od 1 października 2017 sieci szpitali.

Przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej EMC za rok 2017 wyniosły 311 501 tys. zł. Za rok 2017 Grupa odnotowała stratę w wysokości 1 425 tys. zł.

Czytaj więcej: Grupa EMC odnotowała wzrost przychodów>>>