EMC: rozmowy w sprawie nabycie Lecznicy Certus nie zakończyły się transakcją

0
266

31 stycznia 2017 roku spółka EMC Instytut Medyczny S.A. poinformowała, że zakończyła rozmowy dotyczące nabycia 100 procent udziałów spółki Prywatna Lecznica Certus z Poznania. Rozmowy nie zakończyły się zawarciem transakcji. Negocjacje w tej sprawie rozpoczęto w sierpniu 2016 roku.

EMC Instytut Medyczny SA ujawnił treść informacji poufnej dotyczącej podpisania dokumentu intencyjnego w sprawie transakcji nabycia 100 procent akcji spółki Prywatna Lecznica Certus sp. z o.o. z Poznaniu. Zgodnie z głównymi założeniami udziały miały zostać nabyte przez EMC za 11.950.000 zł. Kwota miała być skorygowana o wartość długu netto.

Strony uzgodniły, że będą kontynuować negocjacje na zasadach wyłączności do 31 października 2016 roku, później termin ten wydłużono do 31 stycznia 2017 roku.

Nabycie udziałów spółki Certus uzależniono od spełnienia kilku warunków, do których należało przeprowadzenie badania due dilligence spółki Certus w terminie do 30 września 2016 roku, którego wynik miał być satysfakcjonujący dla EMC. Badanie due diligence miało stanowić podstawę do potwierdzenia zakresu transakcji oraz ustalonej ceny nabycia udziałów oraz zawarcia umowy inwestycyjnej. Pozostałe warunki to ustalenie ostatecznych postanowień umowy inwestycyjnej oraz uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych.

Prywatna Lecznica Certus powstała jako pierwszy prywatny szpital w Polsce w roku 1992. Obecnie Certus prowadzi w Poznaniu szpital z 51 łóżkami oraz trzy centra medyczne, dwa w Poznaniu, jedno w Swarzędzu.

Grupa EMC Szpitale prowadzi obecnie 10 Szpitali i 26 przychodni na terenie całego kraju. Blisko 90 procent przychodów spółki pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.

W ramach Grupy Kapitałowej EMC Instytut medyczny oprócz jednostki dominującej działają następujące jednostki zależne: Lubmed sp. z o.o. (zespół trzech przychodni w Lubinie), Mikulicz sp. z o.o. (szpital z przychodnią w Świebodzicach), EMC Health Care Limited (przychodnia w Dublinie), EMC Silesia sp. z o.o. (szpital geriatryczny z przychodnią w Katowicach), PCZ sp. z o.o. w Kowarach (szpital z przychodnią w Kowarach), Silesia Med Serwis sp. z o.o. (domowa opieka medyczna w Katowicach), EMC Piaseczno sp. z o.o. (szpital z przychodnią w Piasecznie), Zdrowie sp. z o.o. (szpital w Kwidzynie), Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. (szpital z przychodnią w Lubinie), NZOZ Zawidawie sp. z o.o. (zespół przychodni we Wrocławiu), Q-Med sp. z o.o. (zespół przychodni w Oleśnicy, Bierutowie i Sycowie), CM Medyk sp. z o.o. (zespół przychodni we Wrocławiu).