EMC zamyka oddziały szpitalne

0
633

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA podjął decyzję o rozpoczęciu reorganizacji placówek medycznych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej spółki, w tym zaprzestania działalności wybranych oddziałów.

Podjęto decyzję o zamknięciu oddziału ginekologii i położnictwa oraz neonatologii w Szpitalu Mikulicz w Świebodzicach oraz w Szpitalu św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.

Powodem takiej decyzji był brak możliwości zapewnienia usług odpowiednej jakości wpływający na bezpieczeństwo pacjentów tych oddziałów ze względu na zbyt małą skalę działalności i problemy kadrowe – wyjaśnia spółka w komunikacie.

Przychód z działalności Szpitala Mikulicz w Świebodzicach z realizacji procedur w zakresie ginekologii i położnictwa wyniósł za 2017 rok – 1 579 550,73 zł, a za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku – 1 237 889,75 zł. W przypadku oddziału neonatologii przychód ten wyniósł za 2017 rok – 723 736, 72 zł, a za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku – 508 377,62 zł.

Wynik z działalności Szpitala Mikulicz w Świebodzicach z uwzględnieniem kosztów pośrednich w obszarze oddziału ginekologii i położnictwa za 2017 rok to 708 130,69 zł straty, a za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku –731 990,75 zł straty. Wynik z działalności oddziału neonatologii w 2017 roku to 95 910,68 zł straty, a za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku – 145 706,12 zł straty.

W przypadku Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim przychód z realizacji procedur w obszarze oddziału ginekologii i położnictwa wyniósł za 2017 rok – 1 752 842,32 zł, a za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku – 752 800,93 zł. W przypadku oddziału neonatologii przychód za 2017 rok wyniósł 540 024,48 zł, a za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku – 217 239 zł.

Także w przypadku tego szpitala oddziały odnotowały straty. Oddział ginekologii i położnictwa w 2017 roku – 403 204,65 zł straty, a w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku – 507 318,35 zł straty. Strata oddziału neonatologii za rok 2017 wyniosła 137 317,90 zł, a za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku – 193 434,74 zł.

EMC prowadzi w całym kraju 10 Szpitali i 26 przychodni. Szpitale świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego. Wszystkie znalazły się w działającej od 1 października 2017 sieci szpitali. Grupa zatrudnia 3,5 tysiąca pracowników.

Za III kwartały roku 2018 Grupa EMC odnotowała 247 736 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży oraz 10 771 zł straty.

Czytaj: EMC: wyższe przychody, większa strata w I półroczu 2018>>>

Kontrakty z NFZ stanowią 87 procent przychodów Grupy. Szacowana wartość umów na 2018 rok na dzień publikacji raportu kwartalnego (26 listopada 2018) wynosi 292.433 tys. zł, a kwota dodatkowych środków na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne – zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 8 września 2015 roku to 20.041 tys. zł.

Na dzień 30 września 2018 roku Grupa wypracowała 4.010 tys. zł tzw. nadwykonań (świadczeń wykonanych powyżej limitu przypadającego na okres zakończony 30 września 2018 roku). Z ogólnej kwoty nadwykonań 1.555 tys. zł stanowią świadczenia w zakresach nielimitowanych (porody, noworodki, świadczenia onkologiczne).