Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Enel-Med: Rada Naukowa w Enel-Sport i w Szpitalu Centrum

2017-11-12

W klinice ortopedii i rehabilitacji Enel-Sport oraz w Szpitalu Centrum Grupy Enel-Med powołana została Rada Naukowa. Rada zagwarantuje całościowe podejście do pacjenta w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjenta ortopedycznego.

Zadaniem Rady będzie między innymi inicjowanie kompleksowych metod diagnostycznych, operacyjnych, konsultacyjnych i leczniczych o rozszerzonym spectrum tak, aby najtrudniejsze przypadki medyczne były diagnozowanie w jednym miejscu przez najlepszych konsultantów w kraju.

Interdyscyplinarne konsylium obejmie merytoryczną opieką trudne przypadki medyczne oraz zapewni rozwój firmy poprzez wdrażanie światowych standardów kształcenia kadry medycznej, w tym prowadzenie konsyliów medycznych oraz badań naukowych.

W Radzie zasiadło dziewięciu wybitnych krajowych specjalistów. Przewodniczącym Rady  jest  prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski, chirurg ortopeda-traumatolog, światowej sławy ekspert w dziedzinie chirurgii stawu łokciowego, przewodniczący Sekcji Chirurgii Barku i Łokcia Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, a zarazem kierownik Kliniki Chirurgii  Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP,  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im A. Grucy w Otwocku.
 
W składzie Rady znaleźli się: prof. Jan Podgórski konsultant ds. neurochirurgii specjalizujący się w leczeniu guzów mózgu i czaszki, leczeniu operacyjnym dyskopatii kręgosłupa, który wdrożył nowe standardy interdyscyplinarnego leczenia nowotworów i krwotoków wewnątrzczaszkowych, prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak, krajowy konsultant z dziedziny ortopedii i traumatologii, kierownik Kliniki Ortopedii, ortopedii i traumatologii dziecięcej CMKP, światowej sławy autorytet w dziedzinie chirurgii stawu biodrowego, kierownik medyczny Enel-Sport Myśliwiecka, specjalista w leczeniu wad wrodzonych i ortopedycznych powikłań porażenia dziecięcego, dr n. med. Jacek Jaroszewski, kierownik medyczny Centrum ortopedii i rehabilitacji Enel-Sport Łazienkowska lekarz Reprezentacji  Polski w piłce nożnej  i przewodniczący komisji medycznej PZPN, dr n. med. Grzegorz Grys, kierownik medyczny Szpitala i Oddziału Centrum, specjalista w ortopedii, dr n. med. Joanna Brett-Chruściel, dyrektor medyczny Enel-Med, dr n. med. Remigiusz Rzepka, konsultant ds. rehabilitacji i fizjoterapii odpowiedzialny za rozwój treningu motorycznego przyszłych mistrzów sportu oraz odpowiadający za przygotowanie fizyczne Reprezentacji Polski w piłce nożnej, dr Maciej Siczek, zastępca dyrektora medycznego ds. diagnostyki oraz dr Michał Jędrzejewski, konsultant ds. anestezjologii.

Powołanie Rady Naukowej wzbogaci dotychczasowy dorobek Enel-Sport i Szpitala Centrum o nowe doświadczenia i międzynarodową wiedzę specjalistów. Rada pokieruje rozwojem placówek a przede wszystkim merytorycznym kształceniem przyszłych specjalistów w kraju i za granicą z dziedziny ortopedii, traumatologii i rehabilitacji.

- Do jednych z wielu zadań nowopowstałej Rady będzie należeć wprowadzanie innowacyjnych standardów medycznych. Nasi specjaliści zajmą się poszukiwaniem i wdrażaniem światowych  metod i technik, dzięki czemu pacjenci Enel-Sport i Szpitala Centrum będą mogli skorzystać z najnowocześniejszych metod diagnostycznych oraz niestandardowych metod leczenia i terapii. Trudne przypadki będą konsultowane w gronie najwybitniejszych specjalistów. Ponadto współpraca z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi przyczyni się do ciągłego rozszerzania działalności naukowej naszej kadry – mówi prof. dr hab.n. med. Stanisław Pomianowski, przewodniczący Rady Naukowej Enel-Sport.

Korzystanie z wzajemnego doświadczenia specjalistów z różnych dziedzin pozwoli na skonsolidowanie wiedzy i wypracowanie przez członków Rady najlepszych medycznie planów leczenia pacjentów.

- Możliwość ciągłego rozwoju jest w medycynie bardzo ważna. Chcemy umożliwiać naszym specjalistom zdobywanie grantów, prowadzenie działalności naukowej, a  także udział w międzynarodowych projektach badawczych. Tym samym wzmocnimy ekspercką pozycję naszych oddziałów w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjenta operacyjnego a nasza wykwalifikowana kadra będzie wytyczać i opiniować perspektywiczne kierunki działalności medycznej i naukowej w Polsce. Finalnie, na powołaniu Rady skorzystają pacjenci, zgłaszający się do nas niejednokrotnie z niezwykle skomplikowanymi schorzeniami, wymagającymi szybkiej i profesjonalnej konsultacji na wielu płaszczyznach. My takie konsultacje zagwarantujemy i zapewnimy najlepszą możliwą opiekę medyczną w kraju – mówi kierownik medyczny Enel-Sport dr n. med. Jacek Jaroszewski.

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »