Enel-Med: sprzedaż udziałów w spółce Jovimed

0
332


Zarząd Centrum Medycznego Enel-Med S.A. poinformował o uzgodnieniu 26 września 2017 roku warunków sprzedaży przez spółkę zależną Enel Invest sp. z o.o. wszystkich posiadanych udziałów w kapitale zakładowym spółki Jovimed Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny sp. z o.o.

Enel Invest posiada w Jovimed 1.092 udziałów, stanowiących 65 procent  udziałów tej spółki. Cena za udziały została uzgodniona na łączną kwotę 982.800 złotych.

Enel Invest nabył udziały  w Jovimed pod koniec 2015 roku. 

Na skutek sprzedaży udziałów Jovimed przestanie być częścią Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne Enel-Med.

Enel-Med wyjaśnił w komunikacie, że sprzedaż udziałów w Jovimed nie oznacza wycofania się przez Grupę Kapitałową Centrum Medyczne Enel-Med z rozwoju segmentu domów opieki długoterminowej, a sprzedaż tych udziałów jest dokonywana w ramach porządkowania struktury Grupy. Zarząd Enel-Med stwierdza, że dostrzega potrzebę inwestowania w opiekę senioralną, a w planach rozwoju brane pod uwagę są również akwizycje.

Jovimed działa w Ksawerowie koło Łodzi od 2012 roku. Zajmuje nowo wybudowany obiekt, który składa się z pięciu pawilonów. W domu może zamieszkać 60 pensjonariuszy. Ośrodek obejmuje Dom Seniora Jovimed, który oferuje pobyty stałe i czasowe, pielęgnacyjne pobyty poszpitalne, pobyty z pakietami rehabilitacyjnymi, oraz Centrum Rehabilitacji Jovimed, oferujące usługi rehabilitacyjne. W placówce można także skorzystać z konsultacji specjalistów: specjalisty chorób wewnętrznych, rehabilitanta i neurologa.