Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Finansowanie

Poddębice: rehabilitacja kardiologiczna w NZOZ Moż-Med

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Moż-Med z Poddębic (województwo łódzkie) realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dotyczący rehabilitacji kardiologicznej.

Więcej »

Enel-Med: kontynuacja wzrostu przychodów

Trzeci kwartał 2017 roku dla Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne Enel-Med był okresem kontynuacji wzrostu przychodów. Przychody Grupy skumulowane na koniec trzeciego kwartału 2017 roku wyniosły 237,2 mln zł, czyli o 17,4 procenta więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. 

Więcej »

Puławy: komercyjne badania cytologiczne w CM Internus

Centrum Medyczne Internus z Puław wprowadziło możliwość wykonania badania cytologicznego komercyjne, bez konieczności wizyty u lekarza ginekologa. Placówka oferuje takie badanie jako jedyna w regionie. 

Więcej »

Bydgoszcz: CM Gizińsy bez kontraktu na endokrynologię

Centrum Medyczne Gizińscy z Bydgoszczy od 1 stycznia 2018 roku nie będzie posiadało kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia oferowane przez poradnię endokrynologiczną. 

Więcej »

Polmed: wzrost przychodów w trzech kwartałach 2017 roku

W trzech kwartałach 2017 roku przychody z podstawowego zakresu działalności Grupy Polmed wzrosły o ponad 20 procent w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku i wyniosły 81 040 tys. zł. Rok wcześniej przychody te miały wartość 67 446 tys. zł. 

Więcej »

Medicalgorithmics: wzrost przychodów za trzy kwartały 2017

W ciągu trzech kwartałów 2017 roku, zakończonych 30 września 2017 roku, Grupa Kapitałowa Medicalgorithmics osiągnęła przychody w wysokości 152.844 tys. zł, co oznacza wzrost o 64 procent w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku.

 

Więcej »

Telemedycyna Polska: spadek przychodów

Spółka Telemedycyna Polska S.A. poinformowała, że w październiku 2017 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 443,3 tys. zł, co oznacza spadek o 5,2 procenta w stosunku do października roku 2016.

Więcej »

MEDI-system: wentylacja respiratorem w warunkach domowych w ramach NFZ

MEDI-system rozpoczął świadczenie w ramach kontraktu z NFZ usługi w zakresie zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechaniczne. 

Więcej »

Dom Lekarski: wzrost przychodów o 20 procent

Spółka Dom Lekarski S.A. osiągnęła jednostkowe przychody za III kwartał 2017 roku (narastająco) na poziomie 16.285, 65 tys. zł, natomiast przychody skonsolidowane wyniosły 29.357,88 tys. zł. 

Więcej »

Voxel: ponad 96 mln zł przychodów za III kwartały 2017

Grupa Kapitałowa Voxel uzyskała za trzy kwartały 2017 roku (narastająco) przychody ze sprzedaży w wysokości 96 465,2 tys. zł. Było to więcej o ponad 13 mln z zł niż w analogicznym okresie roku 2016.

Więcej »

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »