Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Finansowanie

Telemedycyna Polska: kolejny miesiąc spadku przychodów

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska uzyskała we wrześniu 2017 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 429,3 tys. zł., co oznacza spadek w porównaniu do przychodów uzyskanych we wrześniu 2016 roku o 13,4 procenta.

Więcej »

Swissmed: kontrakt z NFZ na rehabilitację leczniczą

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zawarł umowę z pomorskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej. Spółka podpisała także aneks do umowy z NFZ w sprawie leczenia szpitalnego.

Więcej »

Białystok: kontrakt z NFZ dla FCMed

Familijne Centrum Medyczne z Białegostoku od października 2017 roku posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie rehabilitacji. Kontrakt dotyczy lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej. Jego wartość wynosi 116 200 zł (do 31 grudnia 2017).

Więcej »

Gdynia: niższy kontakt z NFZ dla CM Dąbrowa-Dąbrówka

Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka z Gdyni od października 2017 roku wykonuje zabiegi w trybie jednego dnia wyłącznie w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Placówka poinformowała także o zmniejszeniu wartości umowy z NFZ na te świadczenia. 

Więcej »

Swissmed: kontrakt z NFZ na leczenie szpitalne

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.  zawarł umowę z pomorskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą udzielania świadczeń szpitalnych w zakresie okulistyki.

Więcej »

CM Karpacz: poradnia rehabilitacyjna w ramach NFZ

W Centrum Medycznym Karpacz od 2 października 2017 roku rozpoczęła działalność poradnia rehabilitacyjna, która oferuje świadczenia finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Więcej »

Genomed: umowa z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym

Spółka Genomed S.A. 10 października 2017 roku podpisała umowę z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym - Państwowym Instytutem Badawczym (PIWet-PIB) z siedzibą w Puławach, której przedmiotem jest sukcesywne świadczenie usług sekwencjonowania DNA i produktów PCR. 

Więcej »

Fundacja Hospicjum Onkologiczne realizuje międzynarodowy program

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa z Warszawy od 2015 roku realizuje program „Pola Nadziei”. Właśnie rozpoczęła się trzecia edycja tego programu, którego celem jest pozyskiwanie środków na rzecz potrzebujących oraz propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei niesienia bezinteresownej pomocy.

Więcej »

Nadmorskie Centrum Medyczne: zabiegi usunięcia zaćmy w ramach NFZ

Nadmorskie Centrum Medyczne z Gdańska poinformowało, że oferuje zabiegi usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki – bez kolejki i  bez oczekiwania, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Więcej »

Szpital Bonifratrów w Łodzi: rehabilitacja kardiologiczna w ramach programu UE

Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi realizuje projekt dotyczący rehabilitacji kardiologicznej, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej »

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »