Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Finansowanie

Enel-Med: wzrost przychodów w I półroczu 2017

Pierwsze półrocze 2017 roku to dla Centrum Medycznego kontynuacja wzrostu przychodów. W okresie tym przychody Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne Enel-Med wyniosły 155,8 mln zł, czyli o 16 procent więcej niż w analogicznym okresie roku 2016. 

Więcej »

Helimed realizuje projekt dofinansowany ze środków UE

Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt dofinansowany z funduszy unijnych dotyczący wprowadzenia na rynek innowacyjnych usług diagnostyki obrazowej. Wartość projektu wynosi 6 574 074,07 zł. 

Więcej »

Tuchów: nowe kontrakty Centrum Zdrowia z NFZ

Kontrakt na świadczenia Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Centrum Zdrowia Wierzchosławice jest wyższy o prawie 50 procent od dotychczasowego. Dostęp do rehabilitacji w zachodniej części powiatu tarnowskiego będzie znacznie większy. Nie będzie pogorszenia dostępu do nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Więcej »

CZ Tuchów: nowe zabiegi refundowane przez NFZ

Od 1 października 2017 roku Centrum Zdrowia Tuchów będzie oferowało świadczenia w zakresie fizjoterapii domowej dla mieszkańców Tarnowa. Są to nowe świadczenia na rynku medycznym, refundowane przez NFZ. Centrum będzie je oferowało jako jedyny podmiot w Tarnowie.

Więcej »

Telemedycyna Polska: spadek przychodów ze sprzedaży

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska uzyskała w sierpniu 2017 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 395,3 tys. zł., co oznacza spadek w porównaniu do przychodów uzyskanych w sierpniu 2016 roku o 13,3 procenta. 

Więcej »

Polmed: wzrost przychodów ze sprzedaży abonamentów

Coraz mniej usług świadczonych przez placówki sieci Polmed jest finansowanych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. W pierwszym półroczu 2017 roku udział tych świadczeń w przychodach Grupy Polmed spadł o kolejne 2 procent. Zwiększa się natomiast udział przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży abonamentów.

Więcej »

Pułtusk: większy kontrakt na rehabilitację dla Szpitala Gajda Med

Szpital Powiatowy Gajda Med w Pułtusku otrzymał prawie trzykrotnie większy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, przeznaczony na rehabilitację. Kontrakt będzie obowiązywał od 1 października 2017 roku.

Więcej »

Radomskie Centrum Onkologii realizuje program profilaktyczny

Radomskie Centrum Onkologii we współpracy z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie oraz Mazowieckim Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia realizuje program profilaktyczny dotyczący wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.

Więcej »

CMP: abonamenty medyczne w placówce w Józefosławiu

Centrum Medyczne CMP , Oddział Józefosław, Ogrodowa zaoferowało możliwość korzystania ze swoich usług w ramach abonamentów medycznych CMP. Od lipca 2017 z usług tej placówki mogą także korzystać klienci firm ubezpieczeniowych.

Więcej »

Arion Szpitale realizuje program finansowany w ramach RPO

Spółka Arion Szpitale od 1 września 2017 roku realizuje projekt dotyczący profilaktyki raka jelita grubego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego.

Więcej »

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »