Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Finansowanie

Compensa stawia na rozwój ubezpieczeń zdrowotnych

Compensa do 2020 roku chce osiągnąć 10 procent udziału w rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Rozwój ubezpieczeń zdrowotnych jest jednym z celów strategicznych firmy na najbliższe lata.

Więcej »

Laser Med: 27 tys. zł przychodów w II kwartale 2017

Łączne przychody spółki Laser Med S.A. za II kwartał 2017 roku wyniosły 27 tys. zł. Rok wcześniej przychody wyniosły 215 462 tys. zł. Spółka odnotowała w II kwartale 2017 stratę w wysokości 1 416 zł. Wpływ na wyniki spółki miały działania związane ze zmianą profilu działalności. 

Więcej »

Genomed: wzrost przychodów w II kwartale 2017 roku

Spółka Genomed S.A. osiągnęła w II kwartale 2017 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 3.798 tys. zł. Zysk netto w tym okresie wyniósł 397 tys. zł. Przychody były wyższe o 7,1 procenta w stosunku do osiągniętych w analogicznym okresie roku 2016.

Więcej »

EMC: Szpital św. Anny zrealizuje projekt w ramach NPZ

Szpital św. Anny w Piasecznie, należący do Grupy EMC, i gmina Lesznowola zrealizują wspólnie projekt dotyczący stworzenia grup wsparcia dla osób otyłych w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020.

Więcej »

PZU: ubezpieczenie wypadkowe i zdrowotne dla piłkarzy

Polski Związek Piłki Nożnej i  PZU wprowadzają  kompleksowy program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia piłkarzy. Program ma spełnić oczekiwania zawodników grających w piłkę nożną niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania.

Więcej »

Genesis realizuje projekt Epimarker

Centra Genetyki Medycznej Genesis rozpoczęły prace w ramach projektu Epimarker. Celem projektu jest zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR.  

Więcej »

Swissmed: zmiana umowy z NFZ

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. otrzymał aneks do umowy z pomorskim oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie którego zwiększona została kwota kontraktu dotyczącego leczenia szpitalnego o 1.938.615,08 zł.

Więcej »

Kielce: badania profilaktyczne w CenterMed

CenterMed w Kielcach podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia  na realizację programu pod nazwą „Profilaktyczny POChP”, czyli program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przeznaczony dla osób dorosłych, które chcą rzucić palenie.

Więcej »

Genomed: główny akcjonariusz sprzedaje udziały

Zarząd spółki Genomed S.A. poinformował, że otrzymał informację od zarządu MCI Capital TFI S.A., dotyczącą rozpoczęcia procesu negocjacji sprzedaży pakietu akcji Genomed należącego do MCI.CreditVentures 2.0. FIZ.

Więcej »

Piaseczno: badania kliniczne w Centrum Zdrowia

Centrum Zdrowia, prowadzące placówki w Piasecznie pod Warszawą, rozpoczęło wykonywanie badań klinicznych, nawiązując w tym celu współpracę z Centrum Innowacyjnych Terapii.

Więcej »

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »