Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Finansowanie

PAKS: przeniesienie kontraktu z NFZ na Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju

Zarząd American Heart of Poland S.A. poinformował o wyrażeniu zgody przez dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanej przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Sudeckie Centrum Kardiologiczno-Angiologiczne na Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w Polanicy-Zdroju.

Więcej »

Enel-Med kupi trzy spółki medyczne

Zarząd Centrum Medycznego Enel-Med S.A. poinformował o uzgodnieniu 23 czerwca 2017 roku istotnych warunków potencjalnej inwestycji polegającej na nabyciu przez Enel-Med oraz spółkę zależną Enel Invest sp. z o.o. praw udziałowych w trzech spółkach medycznych.

Więcej »

Telemedycyna Polska: wzrost przychodów w maju 2017

Telemedycyna Polska S.A. poinformowała o osiągnięciu w maju 2017 roku skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w wysokości 438,9 tys. zł, co oznacza wzrost o 6,6 procenta w porównaniu do maja 2016 roku.

Więcej »

Nie ma możliwości realizowania odpłatnych świadczeń przez podmioty publiczne

Adam Rozwadowski, prezes Centrum Medycznego Enel-Med

Z Konstytucji RP wynika, że nie ma możliwości realizowania odpłatnych świadczeń medycznych przez podmioty publiczne, zarówno samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jak również przekształcone w jednoosobowe spółki skarbu państwa. 

Więcej »

Swissmed rozwija usługi komercyjne

W związku z wprowadzaną reformą systemu ochrony zdrowia zarząd Swissmed podjął działania w kierunku rozwoju prywatnych usług medycznych, w tym konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych oraz nowatorskich metod chirurgicznych. W styczniu 2017 Swissmed wprowadził nową usługę leczenia prostaty tzw. „zielonym laserem”. 

Więcej »

Białystok: FC Med realizuje projekt finansowany z PFRON

Familijne Centrum Medyczne z Białegostoku realizuje projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Placówka w ramach projektu oferuje bezpłatną fizjoterapię dla dzieci niepełnosprawnych.

Więcej »

Voxel: wzrost przychodów i zysku w I kwartale 2017

Grupa Kapitałowa Voxel zanotowała za I kwartał roku 2017 przychody ze sprzedaży w wysokości 33 923,6 tys. zł. Było to więcej niż analogicznym okresie 2016, kiedy to przychody miały wartość 28 671,1 tys. zł. 

Więcej »

Swissmed: przedłużenie kontraktu z NFZ

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. podpisał aneks do umowy z NFZ, przedłużający kontrakt na leczenie szpitalne o trzy miesiące, czyli do 30 września 2017 roku. Kontrakt spółki zawarty z NFZ od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 na leczenie szpitalne ma wartość 4 292 367,46 zł.

Więcej »

AHP: spadek przychodów i strata w roku 2016

Grupa Kapitałowa American Heart of Poland zanotowała za rok 2016 przychody ze sprzedaży w wysokości 509 116 458,32 zł. Było to mniej niż w roku 2015, kiedy to przychody te osiągnęły 575 277 343,62 zł. W roku 2016 zanotowano także stratę netto o wartości 127 640 188,45 zł.

Więcej »

Dent-a-Medical: spadek przychodów w roku 2016

Spółka Dent-a-Medical trzeci rok z rzędu zakończyła zyskiem netto, pomimo niższych przychodów. W roku 2016 przychody ze sprzedaży wyniosły 641,8 tys. zł. Rok wcześniej było to 2 276 tys. zł.  

Więcej »

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »