Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Fora tematyczne

W ramach organizacji Pracodawcy Medycyny Prywatnej działają fora tematyczne, które są platformami wymiany doświadczeń oraz wsparcia inicjatyw mających na celu wprowadzenie zmian w danej dziedzinie działalności medycznej.

Członkowie forów uczestniczą w pracach legislacyjnych, współpracują z organizacjami pracowników ochrony zdrowia oraz z podmiotami publicznymi, takimi jak Ministerstwo Zdrowia. Uczestniczą w konsultacjach, prezentują osiągnięcia prywatnego sektora medycznego podczas konferencji i spotkań.

Członkowie forów postulują dokonanie zmian systemowych w interesujących ich dziedzinach oraz prowadzą działania promocyjne i edukacyjne.

W ramach PMP działają następujące fora tematyczne:

Forum Ubezpieczeń Zdrowotnych, przewodnicząca – Anna Rulkiewicz
kontakt: anna.rulkiewicz@luxmed.pl

Forum Równego Traktowania,  przewodniczący – Adam Rozwadowski
kontakt: adam.rozwadowski@enel.pl

Forum IT , przewodniczący – Andrzej Osuch
kontakt: andrzej.osuch@luxmed.pl


Forum Telemedycyny, przewodniczący - Andrzej Osuch
kontakt: andrzej.osuch@luxmed.pl


Forum Pielęgniarek i Położnych, przewodnicząca – Monika Tomaszewska
kontakt: monika.tomaszewska@luxmed.pl


Forum Rehabilitacji, przewodniczący – Piotr Kaczyński
kontakt: piotr.kaczynski@me.com


Forum Diagnostyki Obrazowej, przewodniczący Agnieszka Szpara
kontakt:agnieszka.szpara@gmail.com


Forum Medycyny Laboratoryjnej, przewodnicząca – Barbara Kopeć
kontakt : barbara.kopec@medycynaprywatna.pl

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »