Forum pielęgniarstwa PMP prezentuje osiągnięcia sektora prywatnego

0
286


W styczniu 2015 roku pod przewodnictwem prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej Anny Rulkiewicz odbyło się spotkanie przedstawicieli Forum Pielęgniarek i Położnych PMP z Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, przedstawicielami związków zawodowych oraz uczelni medycznych i stowarzyszeń pielęgniarskich poświęcone w całości prezentacji osiągnięć pielęgniarstwa i położnictwa sektora prywatnego.

Spotkanie koncentrowało się także na obszarach zmian wprowadzonych ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej w roku 2016, czyli nowych kompetencji przyznanych tym grupom zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień do wypisywania recept.

Spotkanie zostało doskonale odebrane przez wszystkich uczestników, którzy jednogłośnie uznali, że ten model współpracy powinien być kontynuowany.
– Planujemy zorganizować kolejne takie spotkanie w kwietniu lub maju  2015– powiedziała Monika Tomaszewska , przewodnicząca Forum Pielęgniarek i Położnych.

Forum Pielęgniarek PMP jest także członkiem rady e-zdrowie w pielęgniarstwie działającej w Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia.
– Bierzemy aktywny udział w pracach dotyczących międzynarodowej klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich i modelu tworzenia pielęgniarskiej dokumentacji medycznej – mówi Monika Tomaszewska. – Chcemy aby pierwsze programy były testowane u nas, wstępnie rozmawialiśmy już na ten temat z przedstawicielami CSIOZ.

Członkowie Forum chcą także, w ramach współpracy z uczelniami medycznymi, prezentować studentom przykłady wdrażania w prywatnych placówkach  elektronicznej dokumentacji medycznej. 
– Informacje na ten temat będziemy także prezentować podczas konferencji, która odbędzie się pod koniec marca 2015 w Łodzi. Chcemy pokazać, jakie rozwiązania są stosowane w tym zakresie w sektorze prywatnym – mówi Monika Tomaszewska.

W ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim po raz pierwszy w historii PTP do działań głównej komisji konkursowej najbardziej prestiżowego wyróżnienia w pielęgniarstwie Pielęgniarki Roku będą włączeni przedstawiciele pracodawców sektora prywatnego.