Gdańsk: nowa pracownia diagnostyczna w Nadmorskim Centrum Medycznym

0
246

Nadmorskie Centrum Medyczne otworzyło nową pracownię tomografii komputerowej, która mieści się w Domu Medycznym Jagiellońska, działającym przy ulicy Jagiellońskiej 7 w Gdańsku. Pracownia została wyposażona w nowoczesny aparat Somatom Perspective firmy Siemens.

W przychodni Jagiellońska działają poradnie medycyny rodzinnej oraz specjalistyczne (między innymi ginekologiczno-położnicza, chirurgiczna, urazowo-ortopedyczna, dermatologiczna, neurologiczna czy okulistyczna), a także poradnia rehabilitacji i pracownie diagnostyczne (EKG, RTG, USG). Działa tutaj gabinet stomatologiczny.

Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi jedenaście przychodni zlokalizowanych w Gdańsku przy ulicach: Abrahama, Kołobrzeskiej, Gdyńskiej, Jagiellońskiej, Biwakowej, Gospody, Kilińskiego, Świętokrzyskiej, Polanki oraz przy ulicy Otomińskiej.

Oferta usług świadczonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, między innymi badania rezonansu magnetycznego (badania te oferuje Dom Medyczny Polanki w Gdańsku Oliwie), i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną oraz nocną i świąteczną obsługę chorych a także chirurgię jednego dnia.

Podstawową opieką zdrowotną oferowaną przez placówki objętych jest ponad 100 000 mieszkańców Gdańska. Placówki Centrum oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. 

Od 2014 roku w placówce przy ulicy Abrahama działa ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny „Dwór Seniora”, który oferuje usługi dzienne oraz całodobowe.