Gdańsk: Polmed powiększy powierzchnię centrum medycznego

0
558

Polmed S.A. poinformował o zawarciu pomiędzy Sirius Investments sp. a spółką zależną Polmed Development aneksu do umowy najmu lokalu znajdującego się w Centrum Handlowym Manhattan przy ulicy Grunwaldzkiej 82 w Gdańsku, gdzie od 2010 roku prowadzone jest centrum medyczne Polmed.

Na podstawie zawartego aneksu zwiększono powierzchnię najmowanego lokalu z 311,4 mkw do 628,4 mkw, czyli  o kolejne 317 mkw. Wynajmujący zobowiązał się do wykonania prac remontowych i adaptacyjnych celem przygotowania nowej powierzchni najmu dla potrzeb prowadzonej działalności. Powiększona powierzchnia ma zostać odebrana przez Polmed po zakończeniu tych prac do 1 października 2018 roku.

Czas obowiązywania umowy ustalono na 28 lat od czasu pierwotnego wydania lokalu (czyli od grudnia 2010 roku.).

Szacowana wartość umowy za cały pozostały okres jej obowiązywania, wynikająca z czynszu wyrażonego w euro przeliczonego według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 23 kwietnia 2018 roku oraz sumy zaliczek na opłaty eksploatacyjne, wynosi około 7.569 tys. zł.

Polmed prowadzi w Gdańsku trzy placówki, poza tą zlokalizowaną w Centrum Manhattan, są to przychodnie przy ulicach – Pilotów 23E oraz Startowej 1.

Polmed S.A. prowadzi centra medyczne zlokalizowane w 13 miejscowościach. Placówki Polmed działają między innymi w Gdyni,  Starogardzie Gdańskim, Katowicach, Sosnowcu, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu czy w Warszawie. Świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.