Genomed: umowa z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym

0
317


Spółka Genomed S.A. 10 października 2017 roku podpisała umowę z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIWet-PIB) z siedzibą w Puławach, której przedmiotem jest sukcesywne świadczenie usług sekwencjonowania DNA i produktów PCR.

Umowa zawarta została rok, czyli do 3 października 2018 roku, a jej wartość wynosi 489 471,12 zł brutto.

PIWet-PIB to interdyscyplinarny ośrodek badawczy o statusie Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), który otrzymują najlepsze instytucje naukowe, prowadzące badania na poziomie międzynarodowym.

Genomed współpracuje z Instytutem od 2010 roku, usługi świadczone przez spółkę obejmują między innymi syntezę oligonukleotydów oraz sekwencjonowania DNA metodą Sangera oraz NGS.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

W II kwartale 2017 roku spółka Genomed S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 3.798 tys. zł. Zysk netto w tym okresie wyniósł 397 tys. zł.