Głowno: będzie zmiana właściciela szpitala

0
545

Szpital w Głownie zmieni właściciela. Od dotychczasowego – Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności z Łodzi kupi go spółka Grupa Zdrowie, której prezesem jest dotychczasowy dyrektor szpitala. Uczelnia dzierżawiła szpital od samorządu miejskiego od 2009 roku, a od 2013 roku była jego właścicielem.

W ostatnim czasie szpital miał problemy finansowe. Prowadzący placówkę na mocy wyroku sądowego mieli zapłacić ponad 2 mln zł z tytułu niezapłaconego czynszu. Oprócz tego były jeszcze inne zaległości.

Burmistrz Głowna w związku z propozycją zmiany właściciela zaproponował określone warunki zabezpieczające działalność szpitala. W piątek, 20 kwietnia 2018 roku burmistrz otrzymał odpowiedź od Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi Anieli Bednarek, z której wynika, że zarówno uczelnia, jak i nowy inwestor akceptują te propozycje.

Burmistrz zaproponował rozwiązania, które adaptują zapisy umowy z 2013 roku do obecnych uwarunkowań i przepisów prawa, wychodzą naprzeciw nowemu inwestorowi i jednocześnie zabezpieczają interes Gminy Miasta Głowno i jej mieszkańców, czyli  zapewniają funkcjonowania szpitala przez co najmniej najbliższych 5 lat.

Burmistrz zgodził się także na przedłużenie okresu inwestycyjnego, jaki wynikał z umowy sprzedaży w roku 2013, z pięciu do sześciu lat, oraz na zmianę zakresu świadczeń zdrowotnych zgodnie z zakresem realizowanym przez szpital na podstawie kontraktu z NFZ.

Jedynym żądaniem, na które nie zgodziły się władze miasta, było wykreślenie zabezpieczeń hipotecznych kwot gwarancyjnych, należnych Gminie Miasta Głowno w sytuacji, gdyby właściciel szpitala przestał go prowadzić. Tylko one bowiem chronią mieszkańców Głowna i  pracowników szpitala przed jego ewentualną likwidacją.

Zaproponowano także, by wyłączną odpowiedzialność za realizację umowy z 2013 roku, czyli zapłatę kwot gwarancyjnych, do dnia sprzedaży szpitala ponosił jego obecny właściciel czyli uczelnia, a nowy inwestor będzie odpowiadał za wykonanie zobowiązań z umowy dopiero od dnia przeniesienia na niego własności nieruchomości.

Gdyby nie doszło do sprzedaży, burmistrz Głowna zaproponował alternatywne rozwiązanie – w imieniu Gminy Miasta Głowno wyraził gotowość przejęcia od uczelni nieruchomości z budynkami szpitalnymi w zamian za kilkumilionowe długi wobec miasta oraz prowadzenie w nich szpitala przez spółkę miejską.

Szpital w Głownie prowadzi oddziały – chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii oraz neonatologii, a także poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne. Kontrakt szpitala z NFZ wynosi 5,3 mln zł.

Spółka Szpital Głowno Grupa Zdrowie sp. z o.o. została zarejestrowana w lutym 2018 roku. Adres jej siedziby to adres szpitala. Prezesem spółki jest Dariusz Wojtasik, dotychczasowy dyrektor szpitala.